Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Jer ovaj Melhisedek beše car salimski, sveštenik Boga Najvišeg, koji srete Avraama kad se vraćaše s boja careva, i blagoslovi ga;

1 Moj. 14:18, Ps. 110:4, Jev. 5:6, Jev. 5:10

2 Kome i Avraam dade desetak od svega. Prvo dakle znači car pravde, potom i car salimski, to jest car mira:

3 Bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a ispoređen sa sinom Božijim, i ostaje sveštenik doveka.

4 Ali pogledajte koliki je ovaj kome je i Avraam patrijarh dao desetak od plena.

1 Moj. 14:20

5 Istina, i oni od sinova Levijevih koji primiše sveštenstvo, imaju zapovest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to jest od braće svoje, ako su i izišli iz bedara Avramovih.

4 Moj. 18:21

6 Ali onaj koji se ne broji od njihovog roda, uze desetak od Avraama, i blagoslovi onog koji ima obećanje.

1 Moj. 12:2, Dela 3:25, Gal. 3:16

7 Ali bez svakog izgovora manje blagoslovi veće.

8 I tako ovde uzimaju desetak ljudi koji umiru, a onamo Onaj za kog se posvedoči da živi.

Jev. 2:10

9 I, da ovako kažem, Levije koji uze desetak, dao je desetak kroz Avraama:

10 Jer beše još u bedrima očevim kad ga srete Melhisedek.

11 Ako je, dakle, savršenstvo postalo kroz levitsko sveštenstvo (jer je narod pod njim zakon primio), kakva je još potreba bila govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Melhisedekovom, a ne po redu Aronovom?

Gal. 2:21, Jev. 8:7

12 Jer, kad se promeni sveštenstvo, mora se i zakon promeniti.

13 Jer za koga se ovo govori On je od drugog kolena, od kog niko ne pristupi k oltaru.

14 Jer je poznato da Gospod naš od kolena Judina izađe, za koje koleno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu.

1 Moj. 49:10, Isa. 11:1, Mt. 1:3, Lk. 3:33, Rim. 1:3

15 I još je više poznato da će po redu Melhisedekovom drugi sveštenik postati,

16 Koji nije postao po zakonu telesne zapovesti nego po sili života večnog.

17 Jer svedoči: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.

Ps. 110:4, Jev. 5:6, Jev. 5:10

18 Tako se ukida pređašnja zapovest, što bi slaba i zaludna.

3 Moj. 7:36, Rim. 8:3

19 Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolju nadu, kroz koju se približujemo k Bogu.

Dela 13:39, Rim. 3:20, Rim. 5:2, Gal. 2:16, Jev. 6:18, Jev. 9:9

20 I još ne bez zakletve:

21 Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a Ovaj sa zakletvom kroz Onog koji Mu govori: Zakle se Gospod i neće se raskajati: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.

Ps. 110:4

22 Toliko boljeg zaveta posta Isus jamac.

23 I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.

24 A Ovaj, budući da ostaje vavek, ima večno sveštenstvo.

Isa. 9:6, Jn. 12:34, Jev. 13:8

25 Zato i može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.

Isa. 53:12, Rim. 8:34, 1 Jn. 2:1

26 Jer takav nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grešnika, i koji je bio više nebesa;

Ef. 1:20

27 Kome nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najpre za svoje grehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer On ovo učini jednom, kad sebe prinese.

3 Moj. 9:7, 3 Moj. 16:6, 3 Moj. 16:11, 3 Moj. 16:15, Rim. 6:10, Jev. 5:3

28 Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a reč zakletve koje je rečena po zakonu, postavi sina vavek savršena.

Jev. 2:10, Jev. 5:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I