Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bog koji je nekada mnogo puta i različitim načinom govorio očevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko sina,

4 Moj. 12:6, 4 Moj. 12:8

2 Kog postavi naslednika svemu, kroz kog i svet stvori.

Ps. 2:8, Ps. 33:6, Mt. 13:11, Mt. 21:38, Mk. 12:7, Lk. 10:23, Jn. 1:3, Jn. 1:17, Gal. 4:4

3 Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog, i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini,

Ps. 45:6, Zah. 13:7, Mt. 22:44, Mk. 12:36, Lk. 20:42, Jn. 14:9, Jn. 17:5, Dela 2:34, 2 Kor. 4:4, Kol. 1:17, Otk. 4:11

4 I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi.

Filip. 2:9

5 Jer kome od anđela reče kad: Sin moj ti si, ja te danas rodih? I opet: Ja ću Mu biti Otac, i On će mi biti Sin.

Ps. 2:7, Ps. 89:26

6 I opet uvodeći Prvorodnoga u svet govori: i da Mu se poklone svi anđeli Božiji.

Ps. 97:7, Rim. 8:29, 1 Pet. 3:22

7 Tako i anđelima govori: Koji čini anđele svoje duhove, i sluge svoje plamen ognjeni.

Ps. 104:4, Zah. 6:5

8 A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog.

Ps. 45:6

9 Omilela Ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza Te, Bože, Bog Tvoj uljem radosti većma od drugova Tvojih.

Isa. 61:1

10 I opet: Ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju, i nebesa su dela ruku Tvojih:

1 Moj. 1:1, Ps. 102:25

11 Ona će proći, a Ti ostaješ: i sva će ostareti kao haljina,

Isa. 34:4

12 I savićeš ih kao haljinu, i izmeniće se: a Ti si Onaj isti, i Tvojih godina neće nestati.

13 A kome od anđela reče kad: Sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje Tvoje podnožje nogama Tvojim?

Ps. 110:1

14 Nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje?

Zah. 1:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I