Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznom i pomagaču našem,

Ef. 4:1, Filip. 2:25

2 I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našem drugaru u vojevanju, i domaćoj tvojoj crkvi:

Rim. 16:5, Kol. 4:17

3 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg, i Gospoda Isusa Hrista.

Ef. 1:2

4 Zahvaljujem Bogu svom spominjući te svagda u molitvama svojim,

Filip. 1:3, 1 Sol. 1:2

5 Čuvši ljubav tvoju i veru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:

Ef. 1:15, 1 Jn. 3:23

6 Da tvoja vera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakog dobra, koje imate u Hristu Isusu.

Filip. 1:9, 1 Pet. 1:8

7 Jer imam veliku radost i utehu radi ljubavi tvoje, što srca svetih počinuše kroza te, brate!

2 Tim. 1:16

8 Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovedam šta je potrebno,

2 Kor. 3:12

9 Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takav kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;

10 Molimo te za svog sina Onisima, kog rodih u okovima svojim;

1 Kor. 4:15, Gal. 4:19, Kol. 4:9

11 Koji je tebi nekada bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kog poslah tebi natrag;

12 A ti ga, to jest, moje srce primi.

13 Ja ga htedoh da zadržim kod sebe, da mi mesto tebe posluži u okovima jevanđelja;

Filip. 2:30

14 Ali bez tvoje volje ne htedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.

2 Kor. 9:7, 1 Pet. 5:2

15 Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vreme da ga dobiješ večno,

1 Moj. 45:5, 1 Moj. 45:8

16 Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznog, a osobito meni, a kamoli tebi, i po telu i u Gospodu

Mt. 23:8, Ef. 6:5, Kol. 3:22, 1 Tim. 6:2

17 Ako dakle držiš mene za svog drugara, primi njega kao mene.

2 Kor. 8:23

18 Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.

19 Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne kažem da si i sam sebe meni dužan.

1 Kor. 16:21, Gal. 6:11

20 Da brate! Da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.

21 Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim.

2 Kor. 2:3, 2 Kor. 7:16

22 A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve biti darovan vama.

Rim. 15:30, 2 Kor. 1:11, Filip. 1:25, Jak. 5:16

23 Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji.

Dela 12:12, Dela 19:29, Dela 20:4, Kol. 1:7, Kol. 4:14, 2 Tim. 4:11, 1 Pet. 5:13

24 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I