Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ti govori šta pristoji zdravoj nauci:

1 Tim. 6:3

2 Starcima da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi u veri, u ljubavi, u trpljenju;

3 Staricama, takođe, da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,

1 Pet. 3:3

4 Da uče mlade da ljube muževe, da ljube decu,

5 Da budu poštene, čiste, dobre domaćice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju.

Priče 7:11, Kol. 3:18, 1 Tim. 6:1, 1 Pet. 3:1, 1 Pet. 3:5

6 Tako i mladiće savetuj da budu pošteni.

7 A u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dela, u nauci celost, poštenje,

Ps. 74:2, Ef. 6:24, 1 Pet. 5:3

8 Reč zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas.

Nem. 5:9, 1 Tim. 6:3

9 Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,

10 Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, da nauku Spasitelja našeg Boga ukrašuju u svačemu.

11 Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude,

Isa. 49:6, Jn. 1:9

12 Učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu,

Lk. 1:75, Rim. 6:15

13 Čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista,

Dela 24:15, 1 Tim. 1:1

14 Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.

2 Moj. 15:16, 5 Moj. 7:6, Mal. 3:3, Mt. 3:12, Dela 15:9, Jev. 9:14

15 Ovo govori, i savetuj, i karaj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire.

Priče 6:30

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I