Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška.

1 Jn. 2:18, Juda 1:18

2 Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,

Dan. 7:8, Rim. 1:30

3 Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi,

4 Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,

5 Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli. I ovih se kloni.

Isa. 29:13, Jezek. 33:30

6 Jer su od ovih oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene gresima i vode ih različne želje,

Mt. 23:14

7 Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine.

Amos 8:12, 1 Tim. 2:4

8 Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenog uma, nevešti u veri.

2 Moj. 7:11, 2 Moj. 8:18

9 Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onih što posta.

2 Moj. 8:13, 2 Moj. 9:11

10 A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, nameru, veru, snošenje, ljubav, trpljenje,

Lk. 1:3

11 Proterivanja, stradanja, kakva mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakva proterivanja podnesoh, i od svih me izbavi Gospod.

1 Moj. 48:16, Jov 5:19, Ps. 34:19, Jer. 1:19, Jer. 38:28, Dan. 6:27, Dela 13:45, Dela 14:2

12 A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.

Mt. 16:24, Jn. 17:14, Dela 14:22

13 A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.

Isa. 30:2, 1 Jn. 2:18

14 Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio,

15 I budući da iz malena umeš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu.

Ps. 119:11, Dan. 9:2, Jn. 5:39, Jn. 20:31, Dela 10:43

16 Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,

2 Sam. 23:2, Mk. 12:24, Lk. 1:70, Dela 1:16, Rim. 4:23, Jev. 3:7, 2 Pet. 1:20

17 Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.

1 Tim. 6:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I