Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momcima kao braći;

3 Moj. 19:32

2 Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.

3 Udovice poštuj, koje su prave udovice.

4 Ako li koja udovica ima decu ili unučad, da se uče najpre svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.

Mt. 15:4, Ef. 6:1

5 A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.

6 A koja živi u sladostima, živa je umrla.

2 Tim. 3:6

7 I ovo zapovedaj, da budu bez mane.

8 Ako li ko za svoje, a osobito za domaće, ne promišlja, odrekao se vere, i gori je od neznabošca.

2 Tim. 3:5

9 A udovica da se ne prima mlađa od šezdeset godina, i koja je bila jednom mužu žena;

10 I koja ima svedočanstvo u dobrim delima, ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom.

1 Moj. 18:4, Lk. 7:38, Dela 16:15

11 A mladih udovica prođi se; jer kad pobesne protiv Hrista, hoće da se udaju,

Otk. 18:3

12 I imaju greh što prvu veru odbaciše.

Jev. 6:4, Jev. 6:6

13 A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore šta ne treba.

Priče 7:11, 2 Sol. 3:11

14 Hoću, dakle, da se mlade udovice udaju, decu rađaju, kuću kuće, a nikakav uzrok da ne daju protivniku za huljenje.

2 Sam. 12:13, Priče 31:27, Dan. 6:4, 1 Kor. 7:9, 1 Tim. 6:1

15 Jer se, evo, neke okrenuše za sotonom.

16 Ako koji verni ili verna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosađuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.

1 Moj. 47:12, Mt. 15:4, 1 Tim. 5:9

17 A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u reči i u nauci.

Plač 4:16, Rim. 12:8, Gal. 6:6, Filip. 2:29

18 Jer pismo govori: Volu koji vrše ne zavezuj usta, i: Radin je dostojan svoje plate.

5 Moj. 24:14, 5 Moj. 25:4, Lk. 10:7

19 Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svedoka.

20 A koji greše pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah.

5 Moj. 13:11, Titu 1:13

21 Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izabranim Njegovim anđelima da ovo držiš bez licemerja, ne čineći ništa po hateru.

22 Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tuđe grehe. Drži sebe čista.

2 Sam. 22:24, Ps. 50:18, Lk. 23:51, 1 Tim. 4:14, 2 Jn. 1:11

23 Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti.

24 A nekih su ljudi gresi poznati koji napred vode na sud, a nekih idu za njima.

25 Tako su i dobra dela poznata, i koja su drugačija ne mogu se sakriti.

1 Pet. 3:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I