Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Istinita je reč: ako ko vladičanstvo želi dobru stvar želi.

Dela 20:28, Filip. 1:1, Titu 1:7

2 Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vredan da uči;

1 Tim. 3:11, 1 Tim. 4:11, 1 Tim. 4:12, 1 Tim. 5:10, 1 Tim. 6:11, Titu 1:6, Titu 2:3

3 Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac;

1 Dn. 2:2, Jev. 13:5

4 Koji svojim domom dobro upravlja, koji ima poslušnu decu sa svakim poštenjem;

Is.N. 24:15, 1 Dn. 1:3

5 A ako ko ne ume svojim domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju?

1 Tim. 5:1

6 Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud đavolji.

Titu 3:11, 1 Pet. 1:5

7 A valja da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju.

Kol. 4:5, 1 Pet. 2:12

8 Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,

9 Koji imaju tajnu vere u čistoj savesti.

Jev. 13:18

10 A i ovi da se kušaju najpre, pa onda da služe, ako su bez mane.

Dela 6:3

11 Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trezne, verne u svemu.

Titu 1:8, Titu 2:4

12 Đakoni da bivaju jedinih žena muževi, koji dobro upravljaju decom i svojim domovima.

1 Tim. 5:14, Titu 2:4

13 Jer koji dobro služe oni dobijaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u veri Isusa Hrista.

Jev. 4:16

14 Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.

Rim. 1:13

15 Ako li se zabavim, da znaš kako treba živeti u domu Božijem, koji je crkva Boga Živoga, stup i tvrđa istine.

16 I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u telu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovedi se neznabošcima, verova se na svetu, uznese se u slavi.

Isa. 7:14, Mih. 5:2, Mt. 1:23, Mt. 3:16, Mt. 28:2, Lk. 2:13, Jn. 1:32, Ef. 3:10, Filip. 2:6, 1 Tim. 6:15, Jev. 2:14, Jev. 12:11, 1 Pet. 1:12, 1 Pet. 3:18, 1 Jn. 1:2, 1 Jn. 5:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I