Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Molim, dakle, pre svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,

Ps. 72:15

2 Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.

Jer. 29:7, Rim. 13:1

3 Jer je ovo dobro i prijatno pred Spasiteljem našim Bogom,

Rim. 12:2

4 Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine.

Isa. 55:1, Isa. 55:7, Jezek. 18:23, Lk. 14:23, Jn. 17:3, 2 Tim. 2:25, 2 Pet. 3:9

5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,

6 Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme,

Gal. 4:4

7 Za koje sam postavljen propovednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u veri i istini.

8 Hoću, dakle, da molitve čine ljudi na svakome mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja.

Mal. 1:11

9 Tako i žene u pristojnom odelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocenim,

10 Nego dobrim delima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.

11 Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.

12 Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.

13 Jer je Adam najpre sazdan pa onda Eva;

1 Kor. 11:8

14 I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;

15 Ali će se spasti rađanjem dece, ako ostane u veri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.

1 Moj. 3:15, Isa. 7:14

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I