Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovesti Boga, Spasa našeg i Gospoda Isusa Hrista, nade naše,

Gal. 1:1, Kol. 1:27, 1 Tim. 2:3, 1 Tim. 4:10, Titu 1:3, Juda 1:25

2 Timotiju, pravom sinu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našeg i Hrista Isusa, Gospoda našeg.

Dela 16:1

3 Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad iđah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugačije,

Dela 20:1, Dela 20:3, Gal. 1:6, Filip. 2:24

4 Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji pre čine prepiranja negoli Božji napredak u veri.

5 A namera je zapovesti ljubav od čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne;

Rim. 13:8, 1 Kor. 13:1, Gal. 5:14, 2 Tim. 2:22

6 U kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore,

7 I hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju.

Mk. 12:24

8 A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba.

Rim. 7:12

9 Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grešnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskim,

Rim. 13:4, Gal. 3:19, Otk. 21:8

10 Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako šta ima protivno zdravoj nauci,

1 Tim. 6:3

11 Po jevanđelju slave blaženog Boga, koje je meni povereno.

12 I zahvaljujem Hristu Isusu, Gospodu našem, koji mi daje moć, što me za vernog primi i postavi me u službu,

1 Kor. 7:25, 2 Kor. 3:5

13 Koji sam pre bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih, u neverstvu.

Lk. 23:34, Dela 8:3, Dela 9:1, Dela 26:9, Filip. 3:6

14 Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s verom i ljubavi u Hristu Isusu.

Lk. 7:47, Rim. 5:17, 1 Kor. 1:4

15 Istinita je reč i svakog primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja.

2 Tim. 2:22

16 Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvom pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji Mu hoće verovati za život večni.

17 A Caru večnom, Neraspadljivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava va vek veka. Amin.

Ps. 10:16, Ps. 45:6, Dan. 7:14, Mt. 6:13, Rim. 1:23

18 Ovu pak zapovest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjim proroštvima za tebe: da ratuješ u u njima dobar rat,

1 Tim. 4:14

19 Imajući veru i dobru savest, koju neki odbacivši otpadoše od vere;

20 Među kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.

Ps. 109:6, Mt. 18:17, Dela 26:18, 2 Tim. 2:17, 2 Tim. 4:14

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I