Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da reč Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;

2 I da se izbavimo od besputnih i zlih ljudi: jer vera nije sviju.

3 A Gospod je veran, koji će vas utvrditi i sačuvati od zla.

Mt. 6:13, Lk. 11:4

4 A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovedamo i činite i činićete.

5 A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.

1 Car. 8:58, Priče 3:6, Mt. 22:37

6 Zapovedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, da se odvojite od svakog brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.

Rim. 16:17, 1 Tim. 6:5, 2 Jn. 1:10

7 Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne živesmo neuredno među vama,

1 Sol. 1:5

8 Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.

Dela 18:3, Dela 20:34, 1 Kor. 4:12

9 Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.

Mt. 10:10, 1 Kor. 9:5, 1 Pet. 5:3

10 Jer kad bejasmo u vas, ovo vam zapovedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.

1 Moj. 3:19

11 Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i mešaju se u tuđe poslove.

Isa. 56:10

12 Takvima zapovedamo i molimo ih u Gospodu našem Isusu Hristu, da mirno radeći svoj hleb jedu.

Rim. 12:11

13 A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.

14 A ako ko ne posluša reči naše, onog poslanicom naznačite, i ne mešajte se s njim, da se posrami.

2 Kor. 2:9

15 Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga savetujte kao brata.

3 Moj. 19:17

16 A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.

17 Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:

18 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I