Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,

Mt. 24:31

2 Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.

Lk. 17:24, Lk. 19:11, Lk. 21:9, 2 Sol. 2:15

3 Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli,

Isa. 37:23, Dan. 7:25, Jn. 17:12, 2 Pet. 2:1, Otk. 9:20, Otk. 13:11

4 Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.

Isa. 14:13, Isa. 14:14, Jezek. 28:2, Dan. 7:8, Dan. 7:25, Jn. 10:34, Otk. 13:6

5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?

6 I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme.

7 Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.

1 Jn. 4:3, Otk. 17:5

8 Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog;

Jov 4:9, Isa. 11:4, Dan. 7:10, Jev. 10:27, Otk. 2:16

9 Kog je dolazak po činjenju sotoninom sa svakom silom, i znacima i lažnim čudesima,

5 Moj. 13:1, Mt. 24:24, Jn. 8:41, Otk. 13:13

10 I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.

Priče 4:6, Isa. 29:9, Lk. 8:12, Jev. 10:27, 2 Pet. 3:7, Otk. 21:8

11 I zato će im Bog poslati silu prevare, da veruju laži;

1 Car. 22:22, Jezek. 14:9, Mt. 24:5, Rim. 1:24

12 Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu.

13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! Što vas je Bog od početka izabrao za spasenje u svetinji Duha i veri istine.

Filip. 3:12

14 U koje vas dozva jevanđeljem našim, da dobijete slavu Gospoda našeg Isusa Hrista.

15 Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili rečju ili iz poslanice naše.

2 Sol. 3:6

16 A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i Otac naš, kome omilesmo i dade nam utehu večnu i nadu dobru u blagodati,

1 Jn. 4:10, Otk. 1:5

17 Da uteši srca vaša i da vas utvrdi u svakoj reči i delu dobrom.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I