Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A za čase i vremena, braćo, nije vam potrebno pisati;

Mt. 24:3, Dela 1:7

2 Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.

Mt. 25:13, 2 Pet. 3:10, Otk. 3:3

3 Jer kad kažu: Mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.

2 Moj. 15:9, Ps. 73:18, Isa. 13:6, Isa. 13:8, Jer. 14:13, Dela 13:41

4 Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane.

1 Jn. 2:8

5 Jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana: nismo noći niti tame.

Ef. 5:8

6 Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trezni.

Mt. 25:5

7 Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.

Lk. 21:34, Dela 2:15

8 Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi, i s kacigom nade spasenja;

Isa. 59:17, Rim. 13:12, Ef. 6:14

9 Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svog Isusa Hrista,

Rim. 9:22, 1 Pet. 2:8

10 Koji umre za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s Njim živimo.

11 Toga radi utešavajte jedan drugog, i popravljajte svaki bližnjeg, kao što i činite.

12 Molimo vas pak, braćo, prepoznajte one koji se trude među vama, i nastojnike svoje u Gospodu i učitelje svoje,

Plač 4:16, Filip. 2:29

13 I imajte ih u izobilnoj ljubavi za delo njihovo. Budite mirni među sobom.

Plač 4:16

14 Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utešavajte malodušne, branite slabe, snosite svakog.

15 Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;

3 Moj. 19:18, Priče 20:22, Gal. 6:10

16 Nego svagda idite za dobrim, i među sobom, prema svima.

17 Radujte se svagda.

Lk. 18:1

18 Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.

19 Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.

Ps. 78:40, Isa. 63:10, 1 Kor. 14:30, Ef. 4:30

20 A sve kušajući dobro držite.

1 Kor. 14:1

21 Uklanjajte se od svakog zla.

Jov 34:4, Dan. 1:12, 1 Jn. 4:1

22 A sam Bog mira da posveti vas cele u svačemu;

2 Moj. 23:7

23 I ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.

1 Kor. 1:8, Filip. 4:9

24 Veran je Onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.

1 Kor. 10:13

25 Braćo! Molite se Bogu za nas.

26 Pozdravite braću svu celivom svetim.

27 Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.

28 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I