Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospodari! Pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate Gospodara na nebesima.

3 Moj. 19:13, Mal. 3:5, Ef. 6:9

2 Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem.

Lk. 18:1, Ef. 6:18

3 Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata reči, da propovedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,

Mt. 13:11, 1 Kor. 16:9, Ef. 3:1, Filip. 1:7, 2 Sol. 3:1

4 Da je javim kao što mi treba govoriti.

5 Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vreme.

Ef. 5:15, 1 Tim. 3:7

6 Reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.

Jov 33:32, Prop. 10:12, Mk. 9:50, 1 Pet. 3:15

7 Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i verni sluga i drugar u Gospodu,

8 Kog poslah k vama za to isto, da razbere ko ste vi, i da uteši srca vaša,

9 S Onisimom vernim i ljubaznim bratom našim, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovde.

Filim. 1:10

10 Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, nećak Varnavin, za kog primiste zapovesti (ako dođe k vama, primite ga);

Dela 15:37, Dela 19:29, Dela 20:4, Filim. 1:23

11 I Isus, prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jednini moji pomagači u carstvu Božijem koji mi biše uteha.

12 Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.

Mt. 5:48, Kol. 1:7

13 Jer ja svedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.

14 Pozdravlja vas Luka lekar ljubazni, i Dimas.

Lk. 1:3, Dela 1:1, Filim. 1:23

15 Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domaću crkvu njegovu.

16 I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.

1 Sol. 5:27

17 I kažite Arhipu: Gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.

1 Tim. 4:6, Filim. 1:2

18 Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojih okova. Blagodat sa svima vama. Amin.

2 Sol. 3:17, Jev. 13:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I