Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga.

Mt. 6:33, Ef. 2:6

2 Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.

3 Jer umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.

Jn. 3:16, Gal. 2:20

4 A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi.

Jn. 11:25, 1 Kor. 15:43, 1 Jn. 3:2

5 Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;

6 Za koje ide gnev Božji na sinove protivljenja;

7 U kojima i vi nekada hođaste kad živeste među njima.

8 A sad odbacite i vi to sve: gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih.

Jak. 1:21

9 Ne lažite jedan na drugog; svucite starog čoveka s delima njegovim,

3 Moj. 19:11

10 I obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao:

Rim. 12:2, Ef. 2:10

11 Gde nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos.

Jezek. 47:22, 1 Kor. 7:19, Gal. 3:28, Ef. 1:23

12 Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,

Gal. 5:22, Filip. 2:1, 1 Pet. 1:2

13 Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.

14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.

Rim. 13:8

15 I mir Božji da vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednom telu, i zahvalni budite.

Ps. 29:11, Isa. 26:3, 1 Kor. 7:15, Ef. 2:16, Filip. 4:7

16 Reč Hristova se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti učeći i savetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu.

Jer. 15:16, Ef. 5:19, Kol. 4:6, 2 Tim. 3:15

17 I sve šta god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i Oca kroza Nj.

1 Kor. 10:31, Ef. 5:20, Kol. 2:7

18 Žene! Slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.

19 Muževi! Ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.

20 Deco! Slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu.

Priče 23:22, Lk. 2:51, Ef. 6:1

21 Očevi! Ne razdražujte dece svoje, da ne gube volje.

Ef. 6:4

22 Sluge! Slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,

23 I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima:

Kol. 3:17

24 Znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasledstva; jer Gospodu Hristu služite.

25 A koji skrivi primiće šta je skrivio: i nema gledanja ko je ko.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I