Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer sve jedno da vam pišem meni nije dosadno, a vama je potrebno.

2 Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslenika, čuvajte se od sečenja.

Rim. 2:28, Gal. 5:2, Gal. 5:15, Otk. 22:15

3 Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo.

5 Moj. 10:16, Jer. 4:4, Mal. 1:11, Jn. 4:23, Rim. 2:29, Rim. 15:17, 2 Kor. 11:18, Ef. 6:18, Juda 1:20

4 Premda bih se i ja mogao uzdati u telo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još većma,

5 Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izrailjevog, kolena Venijaminovog, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej.

Dela 23:6

6 Po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane.

Lk. 18:21, Dela 8:3, Dela 22:3, Gal. 1:13

7 No šta mi beše dobitak ono primih za štetu Hrista radi.

8 Jer sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda svog, kog radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem,

Isa. 53:11, Jn. 17:3

9 I da se nađem u Njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri;

Ps. 143:2, Isa. 64:6, Rim. 5:17, Rim. 9:31, Gal. 2:16, 2 Pet. 1:1

10 Da poznam Njega i silu vaskrsenja Njegovog i zajednicu Njegovih muka, da budem nalik na smrt Njegovu,

1 Pet. 4:13

11 Da bih, kako dostigao u vaskrsenje mrtvih;

Lk. 20:35, Dela 26:7, Otk. 20:5

12 Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego teram ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus.

Ef. 3:18, 1 Tim. 6:12, Jev. 12:23

13 Braćo! Ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim: Šta je ostrag zaboravljam, a za onim što je napred sežem se,

Jev. 6:1

14 I trčim k belezi, k daru gornjeg zvanja Božijeg u Hristu Isusu.

Rim. 9:23, Jev. 3:1, Jev. 12:1

15 Koji smo god dakle savršeni ovako da mislimo; ako li šta drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti.

1 Kor. 2:6, Gal. 5:10

16 Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onom pravilu da živimo.

17 Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled.

Ps. 37:37, 1 Pet. 5:3

18 Jer mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristovog;

2 Kor. 12:21

19 Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, i slava u sramu njihovom, koji zemaljski misle.

Dela 16:19

20 Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i Spasitelja očekujemo Gospoda svog Isusa Hrista,

1 Kor. 1:7, 1 Kor. 15:48, Kol. 3:1, Kol. 3:3, 1 Sol. 1:10

21 Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave Njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.

Ps. 17:15, Isa. 63:1, Mt. 28:18, Rim. 8:23, Ef. 1:19, Jev. 7:25, 1 Jn. 3:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I