Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima:

Ef. 4:1, Filip. 2:25

2 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.

3 Zahvaljujem Bogu svom kad se god opomenem vas,

Kol. 1:3

4 Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,

5 Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvog dana i do danas;

2 Kor. 8:1

6 Uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.

Ps. 138:8, Jn. 6:29

7 Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojim i u odgovoru i potvrđivanju jevanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati.

Ef. 3:1, Jev. 10:33

8 Jer Bog mi je svedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,

9 I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji,

Filim. 1:6

10 Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,

Dela 24:16, Rim. 12:2

11 Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.

Jn. 15:4

12 Hoću, pak, da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak jevanđelja,

13 Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod svih ostalih da su moji okovi za Hrista.

Filip. 4:22

14 I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojim većma smeju govoriti reč Božiju bez straha.

Dela 4:29

15 Istina, jedni iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovedaju.

Filip. 2:3

16 Tako ovi, uprkos, Hrista objavljuju nečisto, misleći da će naneti žalost mojim okovima;

17 A ovi iz ljubavi, znajući da za odbranu jevanđelja ležim u tamnici.

18 Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propoveda; i zato se radujem, a i radovaću se;

19 Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.

Rim. 8:9, 2 Kor. 1:11, 1 Pet. 1:11

20 Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postideti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u telu mom, bilo životom ili smrću.

Jn. 21:19, Rim. 5:5

21 Jer je meni život Hristos, a smrt dobitak.

Rim. 14:7

22 A kad mi življenje u telu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.

23 A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo;

Lk. 2:29, 2 Kor. 5:8, Jev. 11:14

24 Ali ostati u telu potrebnije je vas radi.

25 I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod svih vas na vaš napredak i radost vere,

Filim. 1:22

26 Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem.

27 Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovom, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednom duhu i jednodušno borite se za veru jevanđelja,

Titu 2:10

28 I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenja, i to od Boga;

Isa. 41:10, Mt. 5:10, Mt. 5:12, Mt. 10:28, Lk. 21:13, Dela 5:39, 2 Sol. 1:5, Jev. 13:5

29 Jer se vama darova, Hrista radi, ne samo da Ga verujete nego i da stradate za Nj,

Dela 5:41, Ef. 2:8

30 Imajući onu istu borbu kakvu u meni videste i sad čujete za mene.

Dela 16:19, Kol. 2:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I