Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna deca,

3 Moj. 11:45, Mt. 5:45, Lk. 6:36, Ef. 4:32

2 I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.

1 Moj. 8:21, 3 Moj. 1:9, Jn. 13:34

3 A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;

4 Tako i sramotne i lude reči, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.

Rim. 1:28

5 Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dela u carstvu Hrista i Boga.

Otk. 22:15

6 Niko da vas ne vara praznim rečima; jer ovih radi ide gnev Božji na sinove nepokornosti.

Jer. 29:8, Mt. 24:4

7 Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.

2 Kor. 6:14

8 Jer bejaste nekada tama, a sad ste videlo u Gospodu: kao deca videla živite;

Isa. 9:2, Lk. 16:8, Jn. 8:12, 1 Jn. 2:9

9 Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.

10 Istražujte šta je Bogu ugodno.

Ps. 19:7, Ps. 19:11, Rim. 12:2, Rim. 14:18, Filip. 1:10, Jev. 12:28

11 I ne pristajte na bezrodna dela tame, nego još karajte.

3 Moj. 19:17, Jov 24:13, Jov 24:17

12 Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.

13 A sve za šta se kara, videlo objavljuje; jer sve što se objavljuje, videlo je;

Jev. 4:13

14 Zato govori: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos.

Isa. 60:1, Jezek. 37:4, Jn. 5:25, Rim. 6:4, Ef. 2:5

15 Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri;

16 Pazite na vreme, jer su dani zli,

17 Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božija.

Rim. 12:2, Kol. 4:5, 1 Sol. 4:3

18 I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,

19 Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu;

Kol. 3:16, Jak. 5:13

20 Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu;

Jov 1:21

21 Slušajući se među sobom u strahu Božijem.

Filip. 2:3

22 Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda.

1 Moj. 3:16

23 Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tela.

24 No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.

25 Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,

26 Da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči;

Jn. 3:5, Jn. 15:3, Jev. 10:22

27 Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane.

28 Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samog ljubi.

29 Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu.

30 Jer smo udi tela njegovog, od mesa Njegovog, i od kostiju Njegovih.

31 Toga radi ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.

32 Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.

33 Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samog; a žena da se boji svog muža.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I