Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Toga sam radi ja, Pavle, sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,

Dela 21:33, Dela 23:18, 2 Tim. 2:10

2 Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,

Dela 9:15, Dela 13:46, Rim. 1:5

3 Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,

Rim. 16:25

4 Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,

1 Kor. 4:1, Ef. 3:3

5 Koja se u drugim naraštajima ne kaza sinovima čovečijim, kako se sad otkri svetim Njegovim apostolima i prorocima Duhom Svetim;

Dela 10:28

6 Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunaslednici i sutelesnici i zajedničari u obećanju Njegovom u Hristu Isusu,

Dela 10:28, Gal. 3:14

7 Kome postadoh sluga po daru blagodati Božje, koja mi je dana po činjenju sile Njegove.

Rim. 15:18

8 Meni najmanjem od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,

Jn. 1:16, Filip. 4:19

9 I da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;

Ps. 33:6, Jn. 1:3, Rim. 16:25, Ef. 3:3

10 Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,

1 Kor. 2:7, Ef. 2:6, 1 Pet. 1:12, 1 Pet. 3:22

11 Po naredbi vekova, koju učini u Hristu Isusu, Gospodu našem,

12 U kome imamo slobodu i pristup u nadi verom Njegovom.

13 Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.

1 Sol. 3:4

14 Toga radi priklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista,

15 Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,

Filip. 2:9

16 Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom Njegovim za unutrašnjeg čoveka,

Jov 23:6, Ps. 28:8, Rim. 7:22, Filip. 4:19

17 Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni;

Jn. 14:23

18 Da biste mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina,

Rim. 10:3

19 I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.

Jn. 1:16

20 A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,

1 Car. 3:13

21 Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.

1 Tim. 1:17

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I