Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I vas koji bejaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje,

Jn. 5:24

2 U kojima nekad hodiste po veku ovog sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;

Kol. 3:6, 1 Jn. 5:19

3 U kojima i mi svi živesmo nekada po željama tela svog, čineći volju tela i pomisli, i bejasmo rođena deca gneva, kao i ostali;

Ps. 51:5, Lk. 15:21, Gal. 2:15, Gal. 5:16, Titu 3:3

4 Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,

Rim. 10:12

5 I nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni),

Rim. 5:6, Rim. 6:4

6 I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.

Ef. 3:10

7 Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.

8 Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji,

Mk. 9:24, Jn. 6:44, Rim. 4:16, Filip. 1:29

9 Ne od dela, da se niko ne pohvali.

Rim. 3:20, Rim. 3:27

10 Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.

Isa. 43:7, Ef. 1:4

11 Zato se opominjite da vi koji ste nekada po telu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onih koji su se zvali po telu obrezanje, koje se rukom radilo,

Rim. 2:26, Rim. 2:28

12 Da bejaste u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjevog, i bez dela u zavetima obećanja, nadu ne imajući, i bezbožni na svetu:

Jezek. 47:22, Jn. 10:16, Rim. 9:4, Rim. 9:8, Rim. 11:17, Gal. 4:8, Kol. 1:21

13 A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.

Jezek. 37:19, Jn. 10:16, Dela 10:28, 1 Kor. 12:13, Gal. 3:28

14 Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, telom svojim,

Mih. 5:5, Mk. 15:38, Ef. 2:15

15 Zakon zapovesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednog novog čoveka, čineći mir;

2 Kor. 5:17, Kol. 1:22

16 I da pomiri s Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.

Rim. 6:6, Gal. 2:20

17 I došavši propovedi u jevanđelju mir vama dalekima i onima koji su blizu.

Isa. 57:19

18 Jer On dovede k Ocu oboje u jednom duhu.

19 Tako dakle više niste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,

Gal. 6:10

20 Nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos,

Ps. 118:22, Zah. 6:12, Mt. 16:18, Mt. 21:42, 1 Kor. 12:28, Otk. 3:12

21 Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;

22 Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu.

Jn. 17:23

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I