Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Braćo! Ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.

1 Kor. 2:15, 1 Kor. 7:5, 2 Sol. 3:15

2 Nosite bremena jedan drugog, i tako ćete ispuniti zakon Hristov.

Jn. 13:14, Dela 20:35, Rim. 15:1

3 Jer ako ko misli da je šta, a nije ništa, umom vara sebe.

Rim. 12:3, 2 Kor. 3:5, Gal. 2:6

4 A svaki da ispita svoje delo, i tada će sam u sebi imati slavu, a ne u drugom.

Priče 14:10, Lk. 18:11, 2 Kor. 13:5

5 Jer će svaki svoje breme nositi.

Priče 14:10, Rim. 2:6

6 A koji se uči reči neka daje deo od svakog dobra onome koji ga uči.

Rim. 15:27

7 Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje ono će i požnjeti.

Jov 13:9, Jer. 34:17, Lk. 16:25, 1 Kor. 6:9, 2 Kor. 9:6

8 Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao; a koji seje u duh, od duha će požnjeti život večni.

Jak. 3:18

9 A dobro činiti da nam se ne dosadi; jer ćemo u svoje vreme požnjeti ako se ne umorimo.

Jest. 6:3, Mt. 24:13, 2 Kor. 9:6, 2 Sol. 3:13

10 Zato dakle dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobiti onima koji su s nama u veri.

Jn. 9:4, Ef. 2:19, 1 Tim. 6:18

11 Vidite koliko vam napisah rukom svojom!

Filim. 1:19

12 Koji hoće da se hvale po telu oni vas nagone da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za krst Hristov.

Filip. 3:18

13 Jer ni oni sami koji se obrezuju ne drže zakon, nego hoće da se vi obrezujete da se vašim telom hvale.

14 A ja Bože sačuvaj da se čim drugim hvalim osmi krstom Gospoda našeg Isusa Hrista, kog radi razape se meni svet, i ja svetu.

Filip. 3:3

15 Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar.

Rim. 2:28, 1 Kor. 7:19, 2 Kor. 5:17, Ef. 2:10

16 I koliko ih god po ovom pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijem.

Ps. 73:1, Ps. 125:5, Gal. 3:7

17 Više da mi niko ne dosađuje, jer ja rane Gospoda Isusa na telu svom nosim.

Kol. 1:24

18 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim, braćo. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I