Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.

Jn. 8:32, Dela 15:10, 1 Kor. 7:22

2 Evo ja Pavle kažem vam da ako se obrežete Hristos vam ništa neće pomoći.

Dela 15:1

3 A opet svedočim svakom čoveku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti.

Gal. 3:10

4 Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati.

Rim. 9:31, Jev. 12:15

5 Jer mi duhom čekamo od vere nadu pravde.

Rim. 8:23, Rim. 8:24

6 Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vera, koja kroz ljubav radi.

Kol. 3:11, 1 Sol. 1:3, Jak. 2:20

7 Dobro trčaste; ko vam zabrani da se ne pokoravate istini?

1 Kor. 9:24

8 To odvraćanje nije od Onog koji vas pozva.

9 Malo kvasca ukiseli sve testo.

10 Ja se za vas nadam u Gospodu da ništa drugo nećete misliti. A koji vas smeta poneće greh, makar ko bio.

2 Kor. 2:3, 2 Kor. 8:22, 2 Kor. 10:6, Gal. 1:7

11 A ja, braćo, ako još obrezanje propovedam, zašto me gone? Tako se ukide sablazan krstova.

1 Kor. 1:23, 1 Kor. 15:30, Gal. 6:12

12 O da bi odsečeni bili oni koji vas kvare!

Dela 15:1, 1 Kor. 5:13, Gal. 6:17

13 Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani: samo da vaša sloboda ne bude na želju telesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugom.

Rim. 6:1, 1 Pet. 2:16

14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest: Ljubi bližnjeg svog kao sebe.

3 Moj. 19:18, Mt. 22:40, 1 Tim. 1:5

15 Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugog ne istrebite.

16 Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte.

Rim. 6:12

17 Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete.

Rim. 7:15, Rim. 7:23

18 Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom.

Rim. 6:14

19 A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,

Ef. 5:3, Jak. 3:14

20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,

21 Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva za koja vam napred kazujem kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.

1 Jn. 3:15, Otk. 22:15

22 A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera,

Jn. 15:2, Rim. 15:30, 1 Kor. 13:7, Jak. 3:17

23 Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.

24 A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama.

4 Moj. 6:18, Kol. 3:9

25 Ako u duhu živimo po duhu i da hodimo,

26 Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugog, i zavideći jedan drugom.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I