Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ali velim: dok je naslednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jeste gospodar od svega;

2 Nego je pod zapovednicima i čuvarima sve do roka očevog.

3 Tako i mi kad bejasmo mladi, bejasmo pod stihijama sveta zarobljeni;

Kol. 2:8, Jev. 9:10

4 A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,

1 Moj. 3:15, 1 Moj. 49:10, Dan. 9:24, Mt. 5:17, Mk. 1:15, Jn. 1:14, Ef. 1:10, Jev. 2:14

5 Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.

Mt. 20:28, Jn. 1:12, 1 Pet. 1:18

6 I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina svog u srca vaša, koji viče: Ava Oče!

Mk. 14:36

7 Tako već nisi rob, nego sin; a ako si sin, i naslednik si Božji kroz Isusa Hrista.

Rim. 8:16

8 Ali tada ne znajući Boga, služiste onima koji po sebi nisu bogovi.

Rim. 1:25, Ef. 2:12

9 A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite?

1 Kor. 8:3, Kol. 2:20, Jev. 7:18

10 Gledate na dane i mesece, i vremena i godine.

Rim. 14:5

11 Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.

12 Budite kao ja što sam; jer sam ja ko vi što ste. Braćo! Molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.

Gal. 6:14

13 A znate da vam u slabosti tela najpre propovedih jevanđelje;

1 Kor. 2:3, Gal. 1:6

14 I napasti moje, koja beše telu mom, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao anđela Božjeg, kao Hrista Isusa.

2 Sam. 19:27, Mt. 10:40

15 Kakvo beše onda vaše blaženstvo? Jer vam svedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.

16 Tim li vam postadoh neprijatelj, istinu vam govoreći?

17 Oni ne revnuju dobro za vas nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.

Rim. 10:2

18 A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.

19 Dečice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;

1 Kor. 4:15

20 Ali bih hteo sad da sam kod vas, i da izmenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.

21 Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakon?

22 Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednog od robinje, a drugog od slobodne.

1 Moj. 16:15, 1 Moj. 21:2

23 Ali koji beše od robinje, po telu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju.

1 Moj. 18:10, Rim. 9:7

24 Koje znači drugo: jer su ovo dva zaveta: jedan dakle od gore Sinajske, koja rađa za robovanje, a to je Agar.

25 Jer Agar znači Sinaj gora u arapskoj, i poredi se sa sadašnjim Jerusalimom, i služi sa decom svojom.

26 A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.

Isa. 2:2, Jev. 12:22, Otk. 3:12

27 Jer je pisano: Razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; poklikni i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više dece negoli ona koja ima muža.

Ps. 113:9, Isa. 54:1

28 A mi smo, braćo, po Isaku deca obećanja.

Rim. 4:16

29 No kako onda onaj što se rodi po telu gonjaše duhovnog, tako i sad.

1 Moj. 21:9

30 Ali šta govori pismo? Isteraj robinju i sina njenog; jer sin robinjin neće naslediti sa sinom slobodne.

Jn. 8:35, Gal. 3:8

31 Tako, braćo, nismo deca robinjina nego slobodne.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I