Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A potom na četrnaest godina opet iziđoh u Jerusalim s Varnavom, uzevši sa sobom i Tita.

Dela 15:2

2 Ali iziđoh po otkrivenju, i razgovorih se s njima za jevanđelje koje propovedam u neznabošcima, ali nasamo s onima koji se brojahu kao najstariji, da uzalud ne trčim ili ne bih trčao.

Dela 15:2, Dela 19:21, 1 Kor. 9:26, Filip. 2:16, 1 Sol. 3:5

3 Ali ni Tit, koji beše sa mnom, i beše Grk, ne bi nateran da se obreže.

1 Kor. 9:21

4 I za lažnu braću koja dođoše i privukoše se da uhode slobodu našu koju imamo u Hristu Isusu, da nas zarobe;

Jn. 8:31, Jn. 8:36, Gal. 3:25, Gal. 4:3, Gal. 4:9, 1 Pet. 2:16

5 Kojima se ni sahat ne podasmo u pokornost, da istina jevanđelja ostane među nama.

6 A za one koji se brojahu da su nešto, kakvi bili da bili, ja ne marim ništa; jer Bog ne gleda ko je ko; jer oni koji se brojahu kao najstariji, meni ništa ne dodaše;

Dela 10:34, Rim. 2:11, 2 Kor. 12:11, Gal. 6:3

7 Nego nasuprot doznavši da je meni povereno jevanđelje u neobrezanima, kao Petru u obrezanima

Dela 13:46, 1 Sol. 2:4, 1 Tim. 2:7

8 (Jer Onaj koji pomaže Petru u apostolstvu među obrezanima Onaj pomaže i meni među neznabošcima,)

Dela 9:15, Dela 13:2, Dela 15:1, Dela 22:21, Kol. 1:29

9 I poznavši blagodat koja je meni dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji se brojahu da su stubovi, dadoše desnice meni i Varnavi, i pristadoše da mi propovedamo u neznabošcima, a oni u obrezanima;

Mt. 16:18, Rim. 1:5, Otk. 21:14

10 Samo da se opominjemo siromašnih, za koje sam se i starao tako činiti.

Dela 11:30

11 A kad dođe Petar u Antiohiju, u oči njemu protiv stadoh; jer beše zazoran.

Dela 15:35

12 Jer pre dok ne dođoše neki od Jakova, jeđaše s neznabošcima, a kad dođoše, ustručavaše se i odvajaše bojeći se onih koji su iz obrezanja.

Dela 10:28

13 I dvoličahu s njim i ostali Judejci, tako da i Varnava prista u njihovo dvoličenje.

14 A kad ja videh da ne idu pravo k istini jevanđelja, rekoh Petru pred svima: Kad ti koji si Jevrejin neznabožački a ne jevrejski živiš, zašto neznabošce nagoniš da žive jevrejski?

Prop. 7:20, Dela 11:3, Gal. 2:5, 1 Tim. 5:20

15 Mi koji smo rođeni Jevreji, a ne grešnici iz neznabožaca,

Mt. 9:11, Dela 15:10, Ef. 2:3

16 Pa doznavši da se čovek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista, i mi verovasmo Hrista Isusa da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona: jer se delima zakona nikakvo telo neće opravdati.

Ps. 143:2, Dela 13:38, Rim. 1:17, Rim. 8:3, 1 Kor. 6:11, Jev. 7:18

17 Ako li se mi koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađosmo i sami grešnici, dakle je Hristos grehu sluga? Bože sačuvaj!

Rim. 15:8, 1 Jn. 3:8

18 Jer ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik.

19 Jer ja zakonom zakonu umreh da Bogu živim; s Hristom se razapeh.

Rim. 3:19, Rim. 6:14, Rim. 8:2, Rim. 14:7, 1 Kor. 10:31, 1 Sol. 5:10, Jev. 9:14, 1 Pet. 4:1, 1 Pet. 4:6

20 A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom Sina Božjeg, kome omileh, i predade sebe za mene.

Rim. 6:6, Rim. 14:7, 2 Kor. 5:15

21 Ne odbacujem blagodati Božje; jer ako pravda kroz zakon dolazi, to Hristos uzalud umre.

Jev. 7:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I