Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ali mi se ne pomaže hvaliti, jer ću doći na viđenja i otkrivenja Gospodnja.

2 Znam čoveka u Hristu koji pre četrnaest godina (ili u telu ne znam; ili osmi tela, ne znam: Bog zna) bi odnesen do trećeg neba.

Jezek. 11:24, Dela 14:20, Dela 22:17, Rim. 16:7, Rim. 16:10, 2 Kor. 5:17, Gal. 1:22, 1 Sol. 4:17, Otk. 12:5

3 I znam za takvog čoveka (ili u telu, ili osim tela, ne znam: Bog zna)

4 Da bi odnesen u raj, i ču neiskazane reči kojih čoveku nije slobodno govoriti.

Lk. 23:43

5 Tim ću se hvaliti, a sobom se neću hvaliti, već ako slabostima svojim.

2 Kor. 11:30

6 Jer kad bih se i hteo hvaliti, ne bih bio bezuman, jer bih istinu kazao; ali štedim da ne bi ko više pomislio za mene nego što me vidi ili čuje šta od mene.

Dela 9:23, Dela 13:50, Dela 17:5, Dela 21:31

7 I da se ne bih poneo za premnoga otkrivenja, dade mi se žalac u meso, anđeo sotonin, da me ćuša da se ne ponosim.

Jezek. 28:24, Lk. 13:16, Gal. 4:13

8 Zato triput Gospoda molih da odstupi od mene.

5 Moj. 3:23, Mt. 26:44

9 I reče mi: Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Dakle ću se najslađe hvaliti svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova.

1 Moj. 32:31, Prop. 7:18, Isa. 40:29, Mt. 28:18, 1 Kor. 3:5, Jev. 2:18, 1 Pet. 4:14, 2 Pet. 2:9

10 Zato sam dobre volje u slabostima, u ruženju, u nevoljama, u progonjenjima, u tugama za Hrista: jer kad sam slab onda sam silan.

Dela 16:22, Rim. 5:3, 2 Kor. 6:5, 2 Kor. 7:4

11 Postadoh bezuman hvaleći se: vi me nateraste; jer je trebalo da me vi hvalite; jer ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola, ako i jesam ništa.

1 Kor. 3:4, 2 Kor. 10:11, 2 Kor. 13:3, Gal. 2:6

12 Jer znaci apostolovi učiniše se među vama u svakom trpljenju, u znacima i čudesima i silama.

Rim. 15:18

13 Jer šta je u čemu ste manji od ostalih crkava, osim samo što vam ja sam ne dosadih? Bacite na mene ovu krivicu.

1 Kor. 1:7, 1 Kor. 9:12

14 Evo sam gotov treći put da vam dođem, i ne dosađujem vam; jer ne tražim šta je vaše nego vas. Jer deca nisu dužna roditeljima imanja teći nego roditelji deci.

Priče 19:14, Dela 20:33, 1 Kor. 4:14, 2 Kor. 11:9, 2 Kor. 13:1

15 A ja dragovoljno potrošiću i biću potrošen za duše vaše, ako i ljubim ja vas odviše, a vi mene manje ljubite.

2 Kor. 6:12, Filip. 2:17, 1 Sol. 2:8

16 Ali neka bude, ja ne dosadih vama, nego lukav budući dobih vas prevarom.

2 Kor. 11:9

17 Eda li vas šta zakidoh preko koga od onih koje slah k vama?

2 Kor. 7:2

18 Umolih Tita, i s njim poslah brata: eda li vas Tit šta zakide? Ne hodismo li jednim duhom? Ne jednim li stopama?

2 Kor. 8:6, 2 Kor. 8:18

19 Mislite li opet da vam se odgovaramo? Pred Bogom u Hristu govorimo, a sve je, ljubazni, za vaše popravljanje.

Rim. 9:1, 1 Kor. 10:33, 2 Kor. 5:12

20 Jer se bojim da kad po čem dođem neću vas naći kakve hoću, i ja ću se naći vama kakva me nećete: da kako ne budu svađe, zavisti, srdnje, prkosi, opadanja, šaptanja, nadimanja, bune:

1 Kor. 4:21

21 Da me opet kad dođem ne ponizi Bog moj u vas, i ne usplačem za mnogima koji su pre sagrešili i nisu se pokajali za nečistotu i kurvarstvo i sramotu, što počiniše.

1 Kor. 5:1, 2 Kor. 2:1, 2 Kor. 2:4, 2 Kor. 13:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I