Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 O da biste malo potrpeli moje bezumlje! No i potrpite me.

2 Kor. 5:13

2 Jer revnujem za vas Božjom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednom, da devojku čistu izvedem pred Hrista.

3 Moj. 21:13, Pes. 1:3, Os. 2:19, Gal. 4:17, Kol. 1:28

3 Ali se bojim da kako kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojim tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu.

1 Moj. 3:4, Jn. 8:44, 1 Tim. 1:3, Jev. 13:9

4 Jer ako onaj koji dolazi drugog Isusa propoveda kog mi ne propovedasmo, ili drugog Duha primite kog ne primiste, ili drugo jevanđelje koje ne primiste, dobro biste potrpeli.

1 Kor. 1:13, Gal. 1:7

5 Jer mislim da ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola.

6 Jer ako sam i prostak u reči, ali u razumu nisam. No u svemu smo poznati među vama.

Ef. 3:4

7 Ili greh učinih ponižujući se da se vi povisite? Jer vam zabadava Božije jevanđelje propovedih.

Dela 18:3

8 Od drugih crkava oteh uzevši platu za služenje vama; i došavši k vama, i bivši u sirotinji, i ne dosadih nikome.

9 Jer moju sirotinju popuniše braća koja dođoše iz Makedonije, i u svemu bez dosade vama sebe držah i držaću.

Dela 20:33, 1 Kor. 16:17, 2 Kor. 12:14, Filip. 4:10

10 Kao što je istina Hristova u meni tako se hvala ova neće uzeti od mene u ahajskim krajevima.

Rim. 9:1

11 Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna. A šta činim i činiću,

2 Kor. 7:3

12 Da odsečem uzrok onima koji traže uzrok, da bi u onome čime se hvale našli se kao i mi.

1 Kor. 9:12

13 Jer takvi lažni apostoli i prevarljivi poslenici pretvaraju se u apostole Hristove.

2 Kor. 11:15

14 I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svetla.

Otk. 12:9

15 Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim.

Jer. 29:32, Filip. 3:19

16 Opet velim da niko ne pomisli da sam ja bezuman; ako li ne, a ono barem kao bezumnog primite me, da se i ja šta pohvalim.

17 A šta govorim ne govorim po Gospodu, nego kao u bezumlju, u ovoj struci hvale.

1 Kor. 7:6, 2 Kor. 9:4

18 Budući da se mnogi hvale po telu, i ja ću da se hvalim.

Jer. 9:23, Filip. 3:3, Filip. 3:4

19 Jer ljubazno primate bezumne kad ste sami mudri.

20 Jer primate ako vas ko natera da budete sluge, ako vas ko jede, ako ko uzme, ako vas ko po obrazu bije, ako se ko veliča.

Gal. 2:4

21 Na sramotu govorim, jer kao da mi oslabismo. Na šta je ko slobodan (po bezumlju govorim), i ja sam slobodan.

1 Kor. 1:17, 2 Kor. 10:10, Gal. 4:13

22 Jesu li Jevreji? I ja sam; Jesu li Izrailjci? I ja sam? Jesu li seme Avraamovo? I ja sam;

Dela 9:30, Dela 13:26, Rim. 11:1

23 Jesu li sluge Hristove? (Ne govorim po mudrosti) ja sam još više. Više sam se trudio, više sam boja podneo, više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha smrtnog;

Dela 9:16, 1 Kor. 15:10, 2 Kor. 10:7

24 Od Jevreja primio sam pet puta četrdeset manje jedan udarac;

5 Moj. 25:3, Dela 20:19

25 Triput sam bio šiban, jednom su kamenje bacali na me, tri puta se lađa sa mnom razbijala, noć i dan proveo sam u dubini morskoj.

Dela 14:19, Dela 16:22, Dela 27:41, 2 Kor. 6:5

26 Mnogo puta sam putovao, bio sam u strahu na vodama, u strahu od hajduka, u strahu od rodbine, u strahu od neznabožaca, u strahu u gradovima, u strahu u pustinji, u strahu na moru, u strahu među lažnom braćom;

Dela 19:23, 1 Kor. 15:30, 2 Kor. 10:8

27 U trudu i poslu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji;

1 Kor. 4:11, Filip. 4:11

28 Osim što je spolja, navaljivanje ljudi svaki dan, i briga za sve crkve.

Dela 20:18, Rim. 1:14, 2 Kor. 7:5

29 Ko oslabi, i ja da ne oslabim? Ko se sablazni, i ja da se ne raspalim?

30 Ako mi se valja hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.

31 Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je blagosloven vavek, zna da ne lažem.

Rim. 1:25, Rim. 9:5, 2 Kor. 12:19

32 U Damasku neznabožački knez cara Arete čuvaše grad Damask i htede da me uhvati; i kroz prozor spustiše me u kotarici preko zida, i izbegoh iz njegovih ruku.

Dela 9:24

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I