Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dajemo vam pak na znanje, braćo, blagodat Božiju koja je dana u crkvama makedonskim,

2 Da u mnogom kušanju nevolja suvišak radosti njihove i puko siromaštvo njihovo izobilova u bogatstvu prostote njihove.

Mk. 12:44

3 Jer po mogućstvu njihovom (ja sam svedok) i preko mogućstva dobrovoljni behu,

4 I s mnogim moljenjem moliše nas da primimo blagodat i zajednicu službe k svetima.

Dela 11:29, Rim. 15:25, 2 Kor. 9:1

5 I ne kao što se nadasmo nego najpre sebe predaše Gospodu i nama, po volji Božjoj,

1 Sam. 1:28, Jer. 31:33, Zah. 13:9, Mt. 25:40, Rim. 6:13, Filip. 4:18, Jev. 13:16

6 Da mi umolismo Tita da kao što je počeo onako i svrši i među vama blagodat ovu.

2 Kor. 12:18

7 A vi kako ste u svemu izobilni, u veri, i u reči, i u razumu, i u svakom staranju, i u ljubavi svojoj k nama, da i u ovoj blagodati izobilujete.

Ps. 112:9, Priče 22:9, Mt. 19:21, Mk. 10:21, Lk. 18:22, 1 Kor. 1:5, 2 Kor. 9:8

8 Ne govorim po zapovesti, nego kad se drugi staraju, i vašu ljubav kušam je li istinita.

1 Kor. 7:6

9 Jer znate blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista da, bogat budući, vas radi osiromaši, da se vi Njegovim siromaštvom obogatite.

Mt. 8:20, Lk. 9:58, Filip. 2:6

10 I savet dajem u tom; jer je ovo na korist vama, koji ne samo činite nego i hteti počeste još od lanjske godine.

Priče 19:17, Mt. 10:42, 1 Kor. 7:25

11 A sad dovršite to i činiti, da kao što bi dobra volja hteti tako da bude i učiniti, od toga što imate.

12 Jer ako ima ko dobru volju, mio je po onom što ima, a ne po onom što nema.

Mk. 12:43, Lk. 21:3

13 Jer se ne želi da drugima bude radost a vama žalost, nego jednako.

14 Da u sadašnje vreme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak; da bude jednakost,

15 Kao što je pisano: Ko je mnogo skupio, nije mu preteklo; i ko je malo skupio, nije mu nedostalo.

2 Moj. 16:18

16 A hvala Bogu, koji je dao takvo staranje za vas u srce Titovo.

17 Jer primi moljenje; a budući da se tako vrlo stara, svojevoljno otide k vama.

18 Poslasmo, pak, s njim i brata, kog je pohvala u jevanđelju po svim crkvama.

2 Kor. 12:18

19 A ne samo to, nego je i izabran od crkava da ide s nama u ovu blagodat u kojoj mi služimo za samog Gospoda slavu i vašu dobru volju:

1 Kor. 16:3, 2 Kor. 4:15

20 Čuvajući se toga da nas ko ne pokudi za ovo obilje u kome mi služimo,

Ef. 5:15

21 I promišljajući za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima.

Ruta 3:14, Priče 3:4, Mt. 5:16, Filip. 4:8

22 A poslasmo s njima i brata svog, kog mnogo puta poznasmo u mnogim stvarima da je ustalac, a sad mnogo veći zbog velikog nadanja na vas.

2 Kor. 7:16, Gal. 5:10, 2 Sol. 3:4

23 A za Tita, on je moj drug i pomagač među vama; a za braću našu, oni su poslanici crkveni i slava Hristova.

Jn. 13:16, Filip. 2:25, Filim. 1:17

24 Pokažite, dakle, na njima svedočanstvo svoje ljubavi i naše hvale vama i pred crkvama.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I