Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Jer znamo da kad se zemaljska naša kuća tela raskopa, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, večnu na nebesima.

Isa. 38:12, Filip. 3:21, Jev. 11:10, 2 Pet. 1:13

2 Jer za tim uzdišemo, želeći obući se u svoj nebeski stan.

Rim. 8:23

3 I da se obučeni, ne goli nađemo!

Otk. 3:18

4 Jer budući u ovom telu, uzdišemo otežali; jer nećemo da se svučemo, nego da se preobučemo, da život proždere smrtno.

1 Kor. 15:53

5 A Onaj koji nas za ovo isto stvori, Bog je, koji nam i dade zalog Duha.

Isa. 29:23, Rim. 8:23, Ef. 1:14

6 Dobre smo, dakle, volje jednako, jer znamo da putujemo u telu, daleko od Gospoda.

7 Jer po veri živimo, a ne po gledanju.

5 Moj. 12:9, Rim. 8:24, 1 Kor. 13:12, 1 Pet. 1:8

8 Ali se ne bojimo, i mnogo volimo otići od tela, i ići ka Gospodu.

Filip. 1:23

9 Zato se i staramo, ili ulazili ili odlazili, da budemo Njemu ugodni.

10 Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primimo svaki šta je koji u telu činio, ili dobro ili zlo;

Otk. 22:12

11 Znajući, dakle, strah Gospodnji ljude savetujemo; a Bogu smo poznati, a nadamo se da smo i u vašim savestima poznati.

12 Jer se ne hvalimo opet pred vama, nego vama dajemo uzrok da se hvalite nama, da imate šta odgovoriti onima koji se hvale onim šta je spolja, a ne šta je u srcu.

2 Kor. 3:1, 2 Kor. 10:12, 2 Kor. 12:19

13 Jer ako se odviše hvalimo, Bogu se hvalimo; ako li smo smerni, vama smo.

2 Kor. 11:1

14 Jer ljubav Božja nagoni nas, kad mislimo ovo: ako jedan za sve umre, to dakle svi umreše.

Isa. 53:6, Mt. 20:28, Rim. 5:15, 1 Jn. 2:1

15 Hristos za sve umre, da oni koji žive ne žive više sebi, nego Onome koji za njih umre i vaskrse.

1 Pet. 4:2

16 Zato i mi odsad nikoga ne poznajemo po telu; i ako Hrista poznasmo po telu, ali Ga sad više ne poznajemo.

Mt. 12:49, Jn. 6:63

17 Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

Isa. 43:7, Isa. 65:17, Rim. 16:10, Otk. 21:5

18 Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, i dade nam službu pomirenja.

19 Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im grehe njihove, i metnuvši u nas reč pomirenja.

Isa. 43:25, Rim. 3:24, Rim. 4:8, Rim. 11:15, 1 Jn. 2:1

20 Tako smo mi poslani mesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas; molimo vas u ime Hristovo pomirite se s Bogom.

Jov 33:23, Priče 13:17, Mal. 2:7, Dela 26:17, Ef. 6:20

21 Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu.

Isa. 53:6, Isa. 53:9, Jer. 23:6, Dan. 9:24, Lk. 1:35, Rim. 1:17, Gal. 3:13, Filip. 3:9, Jev. 7:26, 1 Pet. 2:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I