Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A za milostinju svetima, kao što uredih po crkvama galatijskim onako i vi činite.

Dela 11:29, Rim. 15:26, Gal. 1:2, Gal. 2:10

2 Svaki prvi dan nedelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem.

Lk. 24:1, Dela 20:7, Otk. 1:10

3 A kad dođem, koje nađete za vredne one ću s poslanicama poslati u Jerusalim neka odnesu vašu pomoć.

2 Kor. 8:19

4 A ako bude vredno da i ja idem, poći će sa mnom.

5 A k vama ću doći kad prođem Makedoniju, jer ću proći kroz Makedoniju.

Dela 19:21

6 A u vas može biti da ću se zabaviti, ili i zimovati, da me vi pratite kud pođem.

Dela 15:3

7 Sad vas u prolaženju neću videti, a nadam se neko vreme ostati kod vas, ako Gospod dopusti.

8 A u Efesu ću ostati do Trojičina dne;

9 Jer mi se otvoriše velika i bogata vrata, i protivnika ima mnogo.

Dela 14:27, Dela 19:9, Otk. 3:8

10 A ako dođe Timotije, gledajte da bude kod vas bez straha; jer on radi delo Gospodnje kao i ja.

Rim. 16:21, Filip. 2:19

11 Da ga niko, dakle, ne prezre, nego ga ispratite s mirom da dođe k meni; jer ga čekam s braćom.

Lk. 10:16, Dela 15:33, 1 Sol. 4:8, 1 Tim. 4:12

12 A za brata Apola, mnogo ga molih da dođe k vama s braćom: i nikako ne beše mu volja da sad dođe; ali će doći kad imadbude kad.

Dela 18:24, Dela 19:10, 1 Kor. 1:12, Titu 3:13

13 Pazite, stojte u veri, muški se držite, utvrđujte se.

14 Sve da vam biva u ljubavi.

15 Molim vas, pak, braćo, znate dom Stefanin da je novina od Ahaje, i na služenje svetima odredi se;

1 Kor. 1:16

16 Da ste i vi pokorni takvima, i svakome koji pomaže i trudi se.

17 Ali se obradovah dolasku Stefaninom i Fortunatovom i Ahajikovom, jer mi oni nadoknadiše što sam bio bez vas;

1 Kor. 1:16, 2 Kor. 11:9

18 Jer umiriše duh moj i vaš. Prepoznajte, dakle, takve.

Kol. 4:8

19 Pozdravljaju vas crkve azijske. Pozdravljaju vas u Gospodu mnogo Akila i Priskila s domašnjom svojom crkvom.

Dela 16:6, Dela 18:2, Rim. 16:5, Filim. 1:2, Otk. 1:4, Otk. 1:11

20 Pozdravljaju vas braća sva. Pozdravite jedan drugog celivom svetim.

21 Pozdravljam vas ja, Pavle svojom rukom.

2 Sol. 3:17, Filim. 1:19

22 Ako ko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista da bude proklet, maran ata.

Gal. 1:8, Jev. 10:26, Juda 1:14

23 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama;

24 I ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I