Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite.

Rim. 5:2

2 Kojim se i spasavate, ako držite kako vam objavih; već ako da uzalud verovaste.

Mk. 8:18, Rim. 1:16, Rim. 11:22, Gal. 3:4

3 Jer vam najpre predadoh šta i primih da Hristos umre za grehe naše, po pismu,

1 Moj. 3:15, Ps. 22:15, Isa. 53:5, Dan. 9:26, 1 Pet. 2:24

4 I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu,

Ps. 2:7, Isa. 53:10, Os. 6:2

5 I da se javi Kifi, potom jedanaestorici apostola;

Mk. 16:14, Lk. 24:34, Jn. 20:19

6 A potom Ga videše jednom više od pet stotina braće, od kojih mnogi žive i sad, a neki i pomreše;

7 A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima;

Dela 1:3, Dela 12:17

8 A posle svih javi se i meni kao kakvom nedonoščetu.

Dela 9:4, Dela 22:14

9 Jer ja sam najmlađi među apostolima, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božiju.

Dela 8:3

10 Ali po blagodati Božijoj jesam šta jesam, i blagodat Njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od svih njih, ali ne ja nego blagodat Božija koja je sa mnom.

2 Kor. 11:23, Gal. 2:8, Ef. 3:7

11 Bio dakle ja ili oni, tako propovedamo, i tako verovaste.

12 A ako se Hristos propoveda da ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrsenja mrtvih?

2 Tim. 2:17

13 I ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos ne usta.

1 Sol. 4:14

14 A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovedanje naše, a uzalud i vera vaša.

15 A nalazimo se i lažni svedoci Božiji što svedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kog ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju.

16 Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta.

17 A ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša; još ste u gresima svojim.

Rim. 4:25

18 Dakle, i oni koji pomreše u Hristu, izgiboše.

19 I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi.

2 Tim. 3:12

20 Ali Hristos usta iz mrtvih, i bi novina onima koji umreše.

Dela 26:23, 1 Pet. 1:3

21 Jer budući da kroz čoveka bi smrt, kroz čoveka i vaskrsenje mrtvih.

Jn. 11:25, Rim. 5:12

22 Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživeti.

Rim. 5:17

23 Ali svaki u svom redu: novina Hristos; a potom oni koji verovaše Hristu o Njegovom dolasku;

Dela 26:23, 1 Sol. 4:15, 1 Sol. 4:16

24 Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i Ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.

Dan. 7:14, Ef. 5:27

25 Jer Njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje.

Ps. 110:1, Dan. 7:12, Mt. 22:44, Mk. 12:36, Lk. 20:42, Dela 2:34, Ef. 1:22, Jev. 1:13

26 A poslednji će se neprijatelj ukinuti, smrt.

Jev. 2:14

27 Jer sve pokori pod noge Njegove. Ali kad veli da je sve Njemu pokoreno, pokazuje se da je osim Onog koji Mu pokori sve.

Mt. 28:18, 1 Pet. 3:22

28 A kad Mu sve pokori, onda će se i sam Sin pokoriti Onom koji Mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu.

Mt. 13:41, Jn. 14:28, 1 Kor. 3:23, 1 Kor. 11:3, Ef. 1:10

29 Šta, dakle, čine oni koji se krste mrtvih radi? Kad mrtvi jamačno ne ustaju, što se i krštavaju mrtvih radi?

30 I mi, zašto podnosimo muke i nevolje svaki čas?

2 Kor. 11:26, Gal. 5:11

31 Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našem.

Dela 20:23, Rim. 8:36

32 Jer ako sam se po čoveku borio sa zverovima u Efesu, kakva mi je korist ako mrtvi ne ustaju? Da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umreti.

Isa. 22:13, Lk. 12:19, 2 Kor. 1:8

33 Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.

34 Otreznite se jedanput kao što treba, i ne grešite; jer neki ne znaju za Boga, na sramotu vama kažem.

Ef. 5:14, 1 Sol. 4:5

35 Ali će vam reći ko: Kako će ustati mrtvi? I u kakvom će telu doći?

Jezek. 37:3

36 Bezumniče! To što seješ neće oživeti ako ne umre.

Jn. 12:24

37 I što seješ ne seješ telo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako.

38 A Bog mu daje telo kako hoće, i svakom semenu svoje telo.

Ps. 104:14

39 Nije svako telo jedno telo, nego je drugo telo čovečije, a drugo skotsko, a drugo riblje, a drugo ptičije.

40 I imaju telesa nebeska i telesa zemaljska: ali je druga slava nebeskim, a druga zemaljskim.

41 Druga je slava suncu, a druga slava mesecu, i druga slava zvezdama; jer se zvezda od zvezde razlikuje u slavi.

42 Tako i vaskrsenje mrtvih: seje se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost;

Dan. 12:3, Mt. 13:43

43 Seje se u sramoti, a ustaje u slavi; seje se u slabosti, a ustaje u sili;

Filip. 3:21

44 Seje se telo telesno, a ustaje telo duhovno. Ima telo telesno, i ima telo duhovno.

Lk. 20:35

45 Tako je i pisano: Prvi čovek Adam postade u telesnom životu, a poslednji Adam u duhu koji oživljuje.

1 Moj. 2:7, Jn. 5:21, Rim. 5:14

46 Ali duhovno telo nije prvo, nego telesno, pa onda duhovno.

47 Prvi je čovek od zemlje, zemljan; drugi je čovek Gospod s neba.

1 Moj. 2:7, 1 Moj. 3:19, Isa. 9:6, Lk. 2:11, Jn. 3:31

48 Kakav je zemljani takvi su i zemljani; i kakav je nebeski takvi su i nebeski.

Filip. 3:20

49 I kako nosimo obličje zemljanog tako ćemo nositi i obličje nebeskog.

1 Moj. 5:3, Rim. 8:29, Filip. 3:21

50 A ovo govorim, braćo, da telo i krv ne mogu naslediti carstvo Božije, niti raspadljivost neraspadljivosti nasleđuje.

Mt. 16:17

51 Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti.

Filip. 3:21, 1 Sol. 4:15

52 Ujedanput, u trenuću oka u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.

Mt. 24:31, Jn. 5:29, 1 Sol. 4:15

53 Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

2 Kor. 5:4

54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana: Pobeda proždre smrt.

Otk. 20:14

55 Gde ti je, smrti, žalac? Gde ti je, dakle, pobeda?

Os. 13:14

56 A žalac je smrti greh, a sila je greha zakon.

Rim. 7:8

57 A Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista.

Ps. 98:1, Rim. 7:25

58 Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u delu Gospodnjem znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom.

2 Dn. 15:7, Ps. 19:11, Isa. 3:10, 1 Sol. 2:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I