Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete.

3 Moj. 19:18, 4 Moj. 11:25, Mt. 22:39, Mk. 12:31, Rim. 12:6, Rim. 13:8, 1 Kor. 12:30, Gal. 5:14, Ef. 5:2

2 Jer koji govori jezike, ne govori ljudima nego Bogu: jer niko ne sluša, a on duhom govori tajne.

Mt. 13:11, Mt. 16:17, Mk. 4:11, Dela 2:4, Dela 10:46, Kol. 1:26

3 A koji prorokuje govori ljudima za popravljanje i utehu i utvrđenje.

Rim. 15:4

4 Jer koji govori jezike sebe popravlja, a koji prorokuje crkvu popravlja.

5 Ali ja bih hteo da vi svi govorite jezike, a još više da prorokujete: jer je veći onaj koji prorokuje negoli koji govori jezike, već ako ko kazuje, da se crkva popravlja.

4 Moj. 11:29

6 A sad, braćo, ako dođem k vama jezike govoreći, kakvu ću korist učiniti ako vam ne govorim ili u otkrivenju, ili u razumu, ili u proroštvu, ili u nauci?

7 Kao neke stvari bezdušne koje daju glas, bila svirala ili gusle, ako različan glas ne daju, kako će se razumeti šta se svira ili gudi?

Jov 12:11

8 Jer ako truba da nerazgovetan glas, ko će se pripraviti na boj?

9 Tako i vi ako nerazumljivu reč kažete jezikom, kako će se razumeti šta govorite? Jer ćete govoriti u vetar.

1 Kor. 9:26

10 Ima na svetu Bog zna koliko različnih glasova, ali nijedan nije bez značenja.

11 Ako dakle ne znam silu glasa, biću nemac onom kome govorim, i onaj koji govori biće meni nemac.

12 Tako i vi, budući da se starate za duhovne darove, gledajte da budete onima bogati koji su na popravljanje crkve.

13 Zato, koji govori jezikom neka se moli Bogu da kazuje.

1 Kor. 12:10

14 Jer ako se jezikom molim Bogu, moj se duh moli, a um je moj bez ploda.

15 Šta će se dakle činiti? Moliću se Bogu duhom, a moliću se i umom; hvaliću Boga duhom, a hvaliću i umom.

Ps. 47:7, Ef. 5:19

16 Jer kad blagosloviš duhom kako će onaj koji stoji mesto prostaka reći "Amin" po tvom blagoslovu, kad ne zna šta govoriš?

5 Moj. 27:15, 1 Kor. 11:24

17 Ti dobro zahvaljuješ, ali se drugi ne popravlja.

18 Hvala Bogu mom što govorim jezike većma od svih vas.

19 Ali u crkvi volim pet reči umom svojim reći, da se i drugi pomognu, nego hiljadu reči jezikom.

Avak. 2:2

20 Braćo! Ne budite deca umom, nego pakošću detinjite, a umom budite savršeni.

Ps. 119:99, Mt. 11:25, Mt. 18:3, Rim. 16:19, Jev. 5:12, 1 Pet. 2:2

21 U zakonu piše: Drugim jezicima i drugim usnama govoriću narodu ovom, i ni tako me neće poslušati, govori Gospod.

Isa. 28:11, Jn. 10:34

22 Zato su jezici za znak ne onima koji veruju, nego koji ne veruju; a proroštvo ne onima koji ne veruju, nego koji veruju.

23 Ako se dakle skupi crkva sva na jedno mesto, i svi uzgovorite jezicima, a dođu i prostaci, ili nevernici, neće li reći da ste poludeli?

1 Moj. 11:9, Os. 9:7, Dela 2:13

24 A ako svi prorokuju, i dođe kakav nevernik ili prostak, bude pokaran od svih i suđen od svih.

25 I tako tajne srca njegovog bivaju javljene, i tako padnuvši ničice pokloniće se Bogu, i kazaće da je zaista Bog s vama.

Isa. 45:14, Zah. 8:23

26 Šta će se dakle činiti, braćo? Kad se sabirate svaki od vas ima psalam, ima nauku, ima jezik, ima otkrivenje, ima kazivanje; a sve da biva na popravljanje.

Rim. 14:19, 1 Kor. 12:8, Ef. 4:12

27 Ako ko govori jezikom, ili po dvojica, ili najviše po trojica i to poredom; a jedan da kazuje.

28 Ako li ne bude nikoga da kazuje, neka ćuti u crkvi, a sebi neka govori i Bogu.

29 A proroci dva ili tri neka govore, i drugi neka rasuđuju.

30 Ako li se otkrije šta drugom koji sedi, neka čeka dok prvi ućuti.

1 Sol. 5:19

31 Jer možete prorokovati svi, jedan po jedan, da se svi uče i svi da se teše.

5 Moj. 33:10, Prop. 12:9, Rim. 12:7

32 I duhovi proročki pokoravaju se prorocima;

1 Jn. 4:1

33 Jer Bog nije Bog bune, nego mira, kao po svim crkvama svetih.

4 Moj. 7:11, 1 Kor. 11:16, 1 Kor. 14:40

34 Žene vaše da ćute u crkvama; jer se njima ne dopusti da govore, nego da slušaju, kao što i zakon govori.

1 Moj. 3:16, 1 Kor. 11:3, Ef. 5:22, 1 Tim. 2:11, 1 Pet. 3:1

35 Ako li hoće čemu da se nauče, kod kuće muževe svoje neka pitaju; jer je ružno ženi da govori u crkvi.

36 Eda li od vas reč Božija iziđe? Ili samim vama dođe?

Isa. 2:3

37 Ako ko misli da je prorok ili duhovan, neka razume šta vam pišem, jer su Gospodnje zapovesti.

Lk. 10:16, 2 Kor. 10:7

38 Ako li ko ne razume, neka ne razume.

39 Zato, braćo moja, starajte se da prorokujete, i ne zabranjujte govoriti jezicima.

1 Kor. 12:31

40 A sve neka biva pošteno i uredno.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I