Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A za duhovne darove neću vam, braćo, zatajiti.

1 Kor. 14:1

2 Znate da, kad bejaste neznabošci, idoste k idolima bezglasnim, kako vas vođahu.

Isa. 41:28, Ef. 2:11

3 Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: Anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim.

Mt. 16:17, Mk. 9:39, Lk. 9:50

4 Darovi su različni, ali je Duh jedan.

Ef. 4:4, Jev. 2:4

5 I različne su službe, ali je jedan Gospod.

6 I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.

Jov 33:29, 1 Kor. 15:28, Ef. 1:23

7 A u svakome se pojavljuje Duh na korist;

Rim. 12:3, Rim. 12:6

8 Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;

1 Moj. 41:38, Mt. 13:11, Dela 6:3, 1 Kor. 2:6, 1 Kor. 14:26, 2 Kor. 8:7, Ef. 1:17

9 A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;

Mt. 17:19, Mk. 16:18

10 A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.

Dela 2:4, Rim. 12:6, 1 Kor. 14:13, Gal. 3:5, 1 Jn. 4:1

11 A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.

Jn. 3:8, Rim. 12:6, 1 Kor. 7:7, Ef. 4:7, Jev. 2:4

12 Jer kao što je telo jedno i ude ima mnoge, a svi udi jednog tela, premda su mnogi, jedno su telo: tako i Hristos.

2 Moj. 26:3, Gal. 3:16

13 Jer jednim duhom mi se svi krstismo u jedno telo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji; i svi se jednim Duhom napojismo.

Isa. 44:3, Jezek. 36:25, Joilo 2:29, Mt. 3:11, Jn. 1:33, Jn. 6:63, Rim. 6:5, Gal. 3:28, Ef. 2:13, Ef. 2:16, Kol. 3:11

14 Jer telo nije jedan ud, nego mnogi.

15 Ako kaže noga; ja nisam ruka, nisam od tela; eda li zato nije od tela?

16 I ako kaže uho; ja nisam oko, nisam od tela; eda li zato nije od tela? Kad bi sve telo bilo oko, gde je čuvenje?

17 A kad bi sve bilo čuvenje, gde je mirisanje?

18 Ali Bog postavi sve ude u telu kako je koga hteo.

19 A kad bi svi bili jedan ud, gde je telo?

20 Sad su pak mnogi udi, a jedno telo.

21 Ali oko ne može reći ruci: Ne trebaš mi; ili opet glava nogama: Ne trebate mi.

22 Nego još koji se udi tela čine da su najslabiji najpotrebniji su.

23 I koji nam se čine da su najsramotniji na telu, na one udaramo najveću čast;

24 I nepošteni naši udi najveće poštenje imaju; a pošteni udi ne trebaju. Ali Bog složi telo i najhuđem udu dade najveću čast,

25 Da ne bude raspre u telu, nego da se udi jednako brinu jedan za drugog.

1 Kor. 7:6

26 I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udi; a ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi.

27 A vi ste telo Hristovo, i udi među sobom.

Rim. 12:5, Ef. 1:23, Ef. 4:12

28 I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove isceljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.

4 Moj. 11:7, Dela 13:1, Rim. 12:6, Rim. 12:8, Ef. 2:20, Ef. 4:11, Jev. 13:17

29 Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?

30 Eda li svi imaju darove isceljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?

31 Starajte se, pak, za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati.

1 Kor. 14:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I