Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nisam li ja apostol? Nisam li sam svoj? Ne videh li ja Isusa Hrista, Gospoda našeg? Niste li vi delo moje u Gospodu?

Dela 9:3, Dela 22:14, 1 Tim. 2:7

2 Ako drugima i nisam apostol, ali vama jesam, jer ste vi pečat mog apostolstva u Gospodu.

Dela 1:25, 2 Kor. 3:2

3 Moj odgovor onima koji me uspitaju ovo je:

4 Eda li nemamo vlasti jesti i piti?

2 Sol. 3:9

5 Eda li nemamo vlasti sestru ženu voditi, kao i ostali apostoli, i braća Gospodnja, i Kifa?

Mt. 8:14, Mt. 13:55, Mk. 6:3, Lk. 6:15, 1 Kor. 7:7, Gal. 1:18, Gal. 1:19

6 Ili jedan ja i Varnava nemamo vlasti ovo činiti?

Dela 18:3

7 Ko vojuje kad o svom trošku? Ili ko sadi vinograd i od rodova njegovih da ne jede? Ili ko pase stado i od mleka stada da ne jede?

5 Moj. 20:6, Priče 27:18, Jn. 21:15, 2 Kor. 10:4, 1 Pet. 5:2

8 Eda li ovo govorim po čoveku? Ne govori li ovo i zakon?

9 Jer je u Mojsijevom zakonu napisano: Da ne zavežeš usta volu koji vrše. Eda li se Bog brine za volove?

5 Moj. 25:4

10 Ili jamačno govori za nas? Jer se za nas napisa: Koji ore treba u nadanju da ore; i koji vrše u nadanju da će dobiti od onog što vrše.

2 Tim. 2:6

11 Kada mi vama duhovna sejasmo, je li to šta veliko ako mi vama telesna požnjemo?

Mt. 10:10, Rim. 15:27

12 Kad se drugi mešaju u vašu vlast, a kamoli ne bi mi? Ali ne učinismo po vlasti ovoj nego sve trpimo da ne učinimo kakvu smetnju jevanđelju Hristovom.

2 Kor. 11:7, 2 Kor. 11:12, 2 Kor. 12:13, Filip. 4:17

13 Ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane? I koji oltaru služe s oltarom dele?

3 Moj. 6:16

14 Tako i Gospod zapovedi da oni koji jevanđelje propovedaju od jevanđelja žive.

Lk. 10:7, Gal. 6:6, 1 Tim. 5:17

15 A ja to nijedno ne učinih. I ne pišem ovo da tako bude za mene; jer bih voleo umreti nego da ko slavu moju uništi.

16 Jer ako propovedam jevanđelje, nema mi hvale: jer mi je za nevolju; i teško meni ako jevanđelja ne propovedam.

17 Ako dakle ovo činim od svoje volje, platu imam; a ako li činim za nevolju, služba mi je predata.

Gal. 2:7, Filip. 1:17

18 Kakva mi je dakle plata? Da propovedajući jevanđelje učinim bez plate jevanđelje Hristovo, da ne činim po svojoj vlasti u propovedanju jevanđelja.

19 Jer premda sam slobodan od svih, svima sebe učinih robom, da ih više pridobijem.

Mt. 18:15, Gal. 5:13, 1 Pet. 3:1

20 Jevrejima sam bio kao Jevrejin da Jevreje pridobijem; onima koji su pod zakonom bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom;

Dela 16:3, Dela 21:24

21 Onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona, premda nisam Bogu bez zakona nego sam u zakonu Hristovom, da pridobijem one koji su bez zakona.

Mt. 5:17, Rim. 2:12, Rim. 7:22, Rim. 7:25, 1 Kor. 7:22, Gal. 3:2, Gal. 5:13, Gal. 5:22

22 Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga.

Rim. 15:1

23 A ovo činim za jevanđelje, da bih imao deo u njemu.

24 Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar? Tako trčite da dobijete.

Mt. 10:22, Mt. 24:13, Gal. 2:2, Jev. 6:15

25 Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv venac, a mi neraspadljiv.

1 Tim. 6:12, 2 Tim. 2:5, Jak. 1:12, Otk. 2:10

26 Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj koji bije vetar;

1 Kor. 14:9, 2 Kor. 5:1

27 Nego morim telo svoje i trudim da kako sam drugima propovedajući izbačen ne budem.

Jer. 6:30

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I