Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tako da nas drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajna Božijih.

Mt. 13:11, Lk. 12:42, Rim. 16:25, Ef. 1:9, Kol. 1:26, 1 Tim. 3:9, 1 Tim. 3:16

2 A od pristava se ne traži više ništa, nego da se ko veran nađe.

3 A ja malo marim što me sudite vi ili čovečiji dan; a ni sam sebe ne sudim.

4 Jer ne znam ništa na sebi; no zato nisam opravdan, ali Onaj koji mene sudi Gospod je.

5 Zato ne sudite ništa pre vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objaviće savete srdačne i tada će pohvala biti svakom od Boga.

Jov 12:22, Mt. 7:1, Jn. 21:23, Rim. 2:29, Otk. 20:12

6 A ovo, braćo moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano, i da se koga radi ne nadimate jedan na drugog.

Rim. 12:3, 1 Kor. 3:21, 1 Kor. 8:1

7 Jer ko tebe povišuje? Šta li imaš što nisi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nisi primio?

Jn. 3:27, 1 Pet. 4:10

8 Eto ste siti, eto se obogatiste, bez nas carujete. O da biste carovali, da bismo i mi s vama carovali!

Otk. 3:17

9 Jer mislim da Bog nas apostole najstražnje postavi, kao one koji su na smrt osuđeni; jer bismo gledanje i svetu i anđelima i ljudima.

Ps. 44:22, 2 Kor. 4:11, Ef. 6:12, Jev. 10:33

10 Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vi jaki; vi slavni, a mi sramotni.

Mt. 5:11, Lk. 6:22, Dela 26:24, 2 Kor. 13:9

11 Do ovog časa i gladujemo, i trpimo žeđ, i golotinju, i muke i potucamo se,

Dela 23:2, Filip. 4:12

12 I trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo; kad nas gone trpimo;

Mt. 5:44, Dela 18:3, 1 Tim. 4:10, 1 Pet. 2:23

13 Kad hule na nas, molimo; postasmo kao smetlište sveta, po kome svi gaze dosad.

14 Ne pišem ja ovo da posramim vas, nego vas učim kao svoju ljubaznu decu.

1 Kor. 9:2, 2 Kor. 6:13

15 Jer ako imate i trista učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca. Jer vas ja u Hristu Isusu rodih jevanđeljem.

Rim. 15:20, Jak. 1:18

16 Nego vas molim, ugledajte se na mene kao i ja na Hrista.

1 Kor. 11:1

17 Zato poslah k vama Timotija, koji mi je sin ljubazni i verni u Gospodu; on će vam opomenuti puteve moje koji su u Hristu Isusu, kao što svuda i u svakoj crkvi učim.

Dela 19:22, 1 Kor. 11:2, 1 Tim. 1:2

18 Neki se naduše kao da ja neću doći k vama.

19 Ali ću vam doći skoro, ako Bog da, i neću gledati na reči onih što su se naduli, nego na silu.

Dela 19:21, 2 Kor. 1:15

20 Jer carstvo Božije nije u reči nego u sili.

1 Sol. 1:5

21 Šta hoćete? Da dođem k vama s prutom ili s ljubavi i duhom krotosti?

2 Kor. 10:2, 2 Kor. 12:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I