Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kao s telesnima, kao s malom decom u Hristu.

2 Mlekom vas napojih a ne jelom, jer još ne mogaste, i ni sad još ne možete,

Jev. 5:13, 1 Pet. 2:2

3 Jer ste još telesni. Jer gde su među vama zavisti i svađe i nesloge, niste li telesni, i ne živite li po čoveku?

4 Jer kad govori ko: Ja sam Pavlov; a drugi: Ja sam Apolov; niste li telesni?

1 Kor. 4:6

5 Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje verovaste, kao što i svakom Gospod dade?

Rim. 12:3

6 Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.

Isa. 55:10, Dela 18:4, Dela 19:1

7 Tako niti je onaj šta koji sadi, ni onaj koji zaliva, nego Bog koji daje te raste.

8 A onaj koji sadi i koji zaliva jednaki su; i svaki će primiti svoju platu po svom trudu.

Ps. 62:12, Lk. 19:19, Rim. 2:6, Otk. 2:23

9 Jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina.

Zah. 6:12, Mt. 16:18, Dela 15:4, 1 Kor. 6:19, Ef. 2:20, Kol. 2:7

10 Po blagodati Božijoj koja mi je dana, ja kao premudri neimar postavih temelj, a drugi zida u visinu; ali svaki neka gleda kako zida.

Rim. 15:20, 1 Pet. 4:11

11 Jer temelja drugog niko ne može postaviti osim onog koji je postavljen, koji je Isus Hristos.

Isa. 28:16, Mt. 16:18

12 Ako li ko zida na ovom temelju, zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu,

Jer. 23:29

13 Svakog će delo izaći na videlo; jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako delo pokazaće oganj kao što jeste.

Jer. 23:29, 1 Pet. 1:7

14 I ako ostane čije delo što je nazidao, primiće platu.

15 A čije delo izgori, otići će u štetu: a sam će se spasti tako kao kroz oganj.

Juda 1:23

16 Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?

17 Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.

Jev. 3:1

18 Niko neka se ne vara: ako ko među vama misli da je mudar na ovom svetu, neka bude lud da bude mudar.

19 Jer je premudrost ovog sveta ludost pred Bogom, jer je pisano: Hvata premudre u njihovom lukavstvu.

Jov 5:13, Mk. 11:33

20 I opet: Gospod zna pomisli mudrih da su ništa.

Ps. 94:11

21 Zato niko da se ne hvali čovekom, jer je sve vaše.

2 Kor. 4:5

22 Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svet, ili život ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;

23 A vi ste Hristovi, a Hristos Božji.

Jn. 17:9, Rim. 14:8, 1 Kor. 8:6, 1 Kor. 11:3, 1 Kor. 15:28, Gal. 3:29, Jev. 1:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I