Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Preporučujem vam, pak, Fivu sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji,

Dela 18:18

2 Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba; jer je ona mnogima pomogla, i samome meni.

Mt. 25:40, Filip. 2:29, Kol. 4:10, 3 Jn. 1:5

3 Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu,

Dela 18:2, Filip. 4:21, Kol. 4:15, 2 Tim. 4:19

4 Koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu.

Rim. 5:7, Rim. 16:16

5 Pozdravite Epeneta, meni ljubaznog, koji je novina iz Ahaje u Hrista.

1 Kor. 16:15, 1 Kor. 16:19, Kol. 4:15, Filim. 1:2

6 Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas.

1 Tim. 5:10

7 Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju, i moje drugare u sužanjstvu koji su znameniti među apostolima, koji i pre mene verovaše Hrista.

Gal. 1:22

8 Pozdravite Amplija, meni ljubaznog u Gospodu.

9 Pozdravite Urbana, pomoćnika našeg u Hristu, i Stahija, meni ljubaznog.

10 Pozdravite Apelija, okušanog u Hristu. Pozdravite domaće Aristovulove.

11 Pozdravite Irodijona, rođaka mog. Pozdravite domaće Narkisove, koji su u Gospodu.

Rim. 16:7

12 Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite Persidu ljubaznu, koja se mnogo trudila u Gospodu.

13 Pozdravite Rufa izbranog u Gospodu, i mater njegovu i moju.

Ef. 1:4

14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Erma, Patrova, Ermija, i braću koja su s njima.

15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nireja i sestru njegovu, i Olimpana, i sve svete koji su s njima.

16 Pozdravite jedan drugog celivom svetim. Pozdravljaju vas sve crkve Hristove.

1 Sol. 5:26, 1 Pet. 5:14

17 Molim vas, pak, braćo, čuvajte se od onih koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih;

Dela 15:1, Dela 15:39, 1 Kor. 5:9, Filip. 3:2, Kol. 2:8, 2 Sol. 3:6, 1 Tim. 6:3, 2 Tim. 3:5, Titu 3:10, 2 Jn. 1:10

18 Jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu nego svom trbuhu, i blagim rečima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenih.

2 Sam. 15:6, Priče 26:25, Isa. 30:10, Isa. 56:10, Dan. 11:34, Os. 4:8, Filip. 3:19, Kol. 2:4, 1 Tim. 6:3, 2 Pet. 2:3

19 Jer vaše slušanje razglasi se svuda. I radujem se za vas; ali hoću da ste vi mudri na dobro a prosti na zlo.

Mt. 10:16

20 A Bog mira da satre sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.

21 Pozdravlja vas Timotije, pomoćnik moj, i Lukije i Jason i Sosipatar, rođaci moji.

Dela 13:1, Dela 16:1, Dela 17:5, Dela 20:4, Rim. 16:7, 1 Tim. 1:2

22 Pozdravljam vas i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu.

23 Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart.

Dela 19:22, 1 Kor. 1:14, 2 Tim. 4:20

24 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

25 A onome koji vas može utvrditi po jevanđelju mom i propovedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta,

Rim. 2:16, Rim. 11:25, 1 Kor. 2:7, Ef. 3:3, Ef. 3:5, Kol. 1:27, 1 Pet. 1:20

26 A sad se javila i obznanila kroz pisma proročka, po zapovesti večnog Boga, za poslušanje vere među svima neznabošcima,

2 Tim. 1:10

27 Jedinom premudrom Bogu, kroz Isusa Hrista, slava vavek. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I