Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Braćo! Želja je mog srca i molitva k Bogu za spasenje Izrailja.

2 Jer im svedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu.

2 Car. 10:16, Jn. 16:2, Filip. 3:9

3 Jer ne poznajući pravde Božije i gledajući da svoju pravdu utvrde ne pokoravaju se pravdi Božijoj.

Ps. 69:27, Ps. 71:15, Ps. 71:19, Jn. 16:8, Rim. 1:17, Rim. 11:7, Filip. 3:9, Jev. 10:29, 2 Pet. 1:1

4 Jer je Hristos svršetak zakona: koji Ga god veruje opravdan je.

Ps. 118:22, Isa. 8:14, Mt. 21:42, 1 Pet. 2:6, 1 Pet. 2:8

5 Jer Mojsije piše za pravdu koja je od zakona: Koji čovek tako čini živeće u tom.

3 Moj. 18:5

6 A pravda koja je od vere ovako govori: Da ne kažeš u srcu svom: Ko će izići na nebo? To jest da svede Hrista;

5 Moj. 30:12, Jev. 8:1

7 Ili: Ko će sići u bezdan? To jest da izvede Hrista iz mrtvih.

Rim. 4:25, 1 Kor. 15:3, Otk. 1:18

8 Ali šta govori pismo? Blizu ti je reč u ustima tvojim i u srcu tvom, to jest reč vere koju propovedamo.

9 Jer, ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svom da Ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen.

10 Jer se srcem veruje za pravdu, a ustima se priznaje za spasenje.

11 Jer pismo govori: Koji Ga god veruje neće se postideti.

Isa. 28:16, Jer. 17:7, Rim. 9:33

12 Jer nema razlike među Jevrejinom i Grkom: jer je On Bog svih, i bogat za sve koji Ga prizivaju.

Dela 10:36, Dela 15:9, Ef. 1:7

13 Jer koji god prizove ime Gospodnje spašće se.

Joilo 2:32, Dela 2:21

14 Kako će, dakle, prizvati koga ne verovaše? A kako će verovati koga ne čuše? A kako će čuti bez propovednika?

Titu 1:3

15 A kako će propovedati ako ne budu poslani? Kao što stoji napisano: Kako su krasne noge onih koji donose glas za mir, koji donose glas za dobro!

Isa. 52:7

16 Ali svi ne poslušaše jevanđelje: jer Isaija govori: Gospode! Ko verova našem propovedanju?

Jn. 12:38, Jev. 4:2

17 Tako, dakle, vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božijom.

18 Nego, velim: zar ne čuše? Još ode po svoj zemlji glas njihov, i po krajevima vasionog sveta reči njihove.

Ps. 19:4, Dan. 12:4, Mt. 24:14

19 Nego velim: zar ne razume Izrailj? Prvi Mojsije govori: Ja ću razdražiti, ne svojim narodom, nerazumnim narodom rasrdiću vas.

5 Moj. 32:21, Titu 3:3

20 A Isaija govori slobodno: Nađoše me koji me ne traže; i javih se onima koji za me ne pitaju.

Isa. 65:1

21 A k Izrailju govori: Sav dan pružah ruke svoje k narodu koji ne da da mu se kaže i odgovara na suprot.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I