Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Šta ćemo dakle reći za Avraama, oca svog, da je po telu našao?

2 Jer ako se Avraam delima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga.

1 Kor. 9:16

3 Jer šta govori pismo? Verova Avraam Bogu, i primi mu se u pravdu.

1 Moj. 15:6, Gal. 3:6, Jak. 2:23

4 A onome koji radi ne broji se plata po milosti nego po dugu.

Rim. 9:32, Rim. 11:6

5 A onome koji ne radi, a veruje Onog koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu.

Is.N. 24:2, Dela 13:39, Gal. 2:16

6 Kao što i David govori da je blago čoveku kome Bog prima pravdu bez dela zakona:

Jer. 23:6, Dan. 9:24, 1 Kor. 1:30, 2 Kor. 5:19, 2 Pet. 1:1, Otk. 5:9

7 Blago onima koji se oprostiše bezakonja, i kojima se gresi prikriše.

Ps. 32:1

8 Blago čoveku kome Gospod ne prima greha.

9 Ovo, dakle, blaženstvo ili je u obrezanju ili u neobrezanju? Jer govorimo da se Avraamu primi vera u pravdu.

10 Kako mu se, dakle, primi? Ili kad je bio u obrezanju ili neobrezanju? Ne u obrezanju nego u neobrezanju.

11 I primi znak obrezanja kao pečat pravde vere koju imaše u neobrezanju, da bi bio otac svih koji veruju u neobrezanju; da se i njima primi u pravdu;

1 Moj. 17:10, Lk. 19:9, Jn. 8:39, Gal. 3:6

12 I da bi bio otac obrezanja ne samo onima koji su od obrezanja, nego i onima koji hode stopama vere koja beše u neobrezanju oca našeg Avraama.

13 Jer obećanje Avraamu ili semenu njegovom da bude naslednik svetu ne bi zakonom nego pravdom vere.

1 Moj. 12:3, Gal. 3:29, Jev. 7:6

14 Jer ako su naslednici oni koji su od zakona, propade vera, i pokvari se obećanje.

Gal. 3:18, Gal. 5:4

15 Jer zakon gradi gnev; jer gde nema zakona nema ni prestupa.

Rim. 5:13, 1 Kor. 15:57

16 Zato od vere da bude po milosti da obećanje tvrdo ostane svemu semenu, ne samo koji je od zakona nego i koji je od vere Avraama, koji je otac svima nama,

Rim. 3:24, Rim. 9:8, Kol. 3:11

17 (Kao što stoji napisano: Postavih te oca mnogim narodima) pred Bogom kome verova, koji oživljuje mrtve, i zove ono što nije kao ono što jeste:

Jezek. 37:3, Rim. 8:11, 1 Kor. 1:28, Ef. 2:1, 1 Tim. 6:13, 1 Pet. 2:10

18 On verova na nadu kad se nije bilo ničemu nadati da će on biti otac mnogim narodima, kao što mu beše rečeno: Tako će biti seme tvoje.

1 Moj. 15:5

19 I ne oslabivši verom ne pogleda ni na svoje već umoreno telo, jer mu beše negde oko sto godina, ni na mrtvost Sarine materice.

Jev. 11:11, Jev. 11:12

20 I za obećanje Božije ne posumnja se neverovanjem, nego ojača u veri, i dade slavu Bogu.

21 I znaše jamačno da šta obeća kadar je i da učini.

Zah. 8:6

22 Zato se i primi njemu u pravdu.

23 Ali nije pisano za njega jednog samo da mu se primi,

2 Tim. 3:16

24 Nego i za nas, kojima će se primiti ako verujemo Onog koji vaskrse Isusa Hrista Gospoda našeg iz mrtvih,

Dela 13:30, 1 Pet. 1:21

25 Koji se predade za grehe naše, i ustade za opravdanje naše.

Isa. 53:5, Jev. 9:28, 1 Pet. 3:18, 1 Jn. 1:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I