Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Zato se ne možeš izgovoriti, o čoveče koji god sudiš! Jer kojim sudom sudiš drugom, sebe osuđuješ; jer to činiš sudeći.

Rim. 3:9

2 A znamo da je sud Božji prav na one koji to čine.

1 Moj. 18:25, 2 Sol. 1:6

3 Nego pomišljaš li, o čoveče koji sudiš onima koji to čine, i sam činiš to! Da ćeš ti pobeći od suda Božijeg?

Priče 11:21

4 Ili ne mariš za bogatstvo Njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi?

2 Moj. 34:6, Ps. 86:5, Isa. 26:10, Ef. 1:7, 2 Pet. 3:9, 2 Pet. 3:15

5 Nego svojom drvenosti i nepokajanim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva u koji će se pokazati pravedni sud Boga,

Jov 36:13, Jak. 5:3

6 Koji će dati svakome po delima njegovim:

Ps. 62:12, Isa. 3:10, Mt. 16:27

7 Onima, dakle, koji su trpljenjem dela dobrog tražili slavu i čast i neraspadljivost, život večni;

2 Kor. 4:17, Juda 1:21, Otk. 2:7

8 A onima koji se uz prkos suprote istini, a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnev.

Isa. 3:11, 2 Sol. 2:12

9 Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka;

1 Pet. 4:17

10 A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najpre Jevrejinu i Grku;

Ps. 112:6, Priče 3:16, 1 Pet. 1:7

11 Jer Bog ne gleda ko je ko.

5 Moj. 10:17, 5 Moj. 16:19, Lk. 20:21

12 Jer koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će i izginuti; i koji u zakonu sagrešiše, po zakonu će se osuditi

13 (Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore;

5 Moj. 30:12, Jezek. 20:11, Lk. 8:21

14 Jer kad neznabošci ne imajući zakon sami od sebe čine šta je po zakonu, oni zakon ne imajući sami su sebi zakon:

15 Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju)

16 Na dan kada Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mom preko Isusa Hrista.

Jn. 5:22, Otk. 20:12

17 Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom,

Mih. 3:11, Jn. 5:45, Jn. 8:41, Rim. 9:6

18 I poznaješ volju, i izbiraš šta je bolje, jer si naučen od zakona;

5 Moj. 4:8

19 I misliš da si vođ slepima, videlo onima koji su u mraku,

Jn. 9:40

20 Nakazatelj bezumnima, učitelj deci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu.

2 Tim. 3:5

21 Učeći, dakle, drugog sebe ne učiš;

Isa. 42:20, Jezek. 16:52, Mt. 23:3, Lk. 11:46

22 Propovedajući da se ne krade, kradeš; govoreći: Ne čini preljube, činiš preljubu: gadeći se na idole, kradeš svetinju;

Mal. 3:8, Dela 19:37

23 Koji se hvališ zakonom, a prestupom zakona sramotiš Boga.

Gal. 6:13

24 Jer se ime Božije zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano.

2 Sam. 12:14, Isa. 52:5

25 Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo.

Gal. 5:3

26 Ako, dakle, neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo?

Dela 10:34

27 I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona.

Mt. 12:41

28 Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja, na telu;

Mt. 3:9, Jn. 8:33, Dela 13:26, Rim. 9:6, Gal. 6:15, Otk. 2:9

29 Nego je ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od Boga.

Rim. 7:6, 2 Kor. 3:6, Filip. 3:3, Kol. 2:11, 1 Pet. 3:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I