Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Pavla, sluge Isusa Hrista, pozvanog apostola izabranog za jevanđelje Božije,

Dela 9:15, Dela 22:21, 2 Kor. 1:1, Kol. 1:1, Kol. 1:25

2 Koje Bog unapred obeća preko proroka svojih u svetim pismima

Titu 1:2

3 O sinu svom, koji je po telu rođen od semena Davidovog,

Mk. 12:37

4 A posvedočen silno za Sina Božijeg Duhom svetinje po vaskrsenju iz mrtvih, Isusu Hristu Gospodu našem,

Jev. 9:14, 1 Pet. 3:18

5 Preko kog primismo blagodat i apostolstvo, da pokorimo sve neznabošce veri imena Njegovog;

Dela 1:25, Dela 9:15, Rim. 11:13, Ef. 3:8

6 Među kojima ste i vi pozvani Isusu Hristu,

7 Svima koji su u Rimu, ljubaznima Bogu, i pozvanima svetima: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.

8 Prvo, dakle, zahvaljujem Bogu svom kroz Isusa Hrista za sve vas što se vera vaša glasi po svemu svetu.

Filip. 1:3, 1 Sol. 1:8

9 Jer mi je svedok Bog, kome služim duhom svojim u jevanđelju Sina njegovog, da vas se opominjem bez prestanka,

10 Moleći se svagda Bogu u molitvama svojim da bi mi kad Božija volja pomogla da dođem k vama;

Jak. 4:15

11 Jer želim videti vas, da vam dam kakav duhovni dar za vaše utvrđenje,

Rim. 15:29

12 To jest, da se s vama utešim verom opštom, i vašom i mojom.

13 Ali vam neću zatajiti, braćo, da sam mnogo puta hteo da vam dođem, pa bih zadržan dosle, da i među vama imam kakav plod, kao i među ostalim neznabošcima.

Dela 16:7, Rim. 15:21, Rim. 15:23, 1 Sol. 2:18, 1 Tim. 3:14

14 Dužan sam i Grcima i divljacima, i mudrima i nerazumnima.

Ps. 40:9, Mk. 8:38, Rim. 15:27

15 Zato, od moje strane, gotov sam i vama u Rimu propovedati jevanđelje.

Lk. 15:9

16 Jer se ne stidim jevanđelja Hristovog; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje, a najpre Jevrejinu i Grku.

Ps. 40:9, Dela 13:46, Rim. 10:17, 1 Kor. 1:18, 2 Kor. 10:4, 2 Tim. 1:8

17 Jer se u Njemu javlja pravda Božija iz vere u veru, kao što je napisano: Pravednik će od vere živ biti.

Avak. 2:4, Rim. 3:21, Gal. 3:11, Filip. 3:9, Jev. 10:38

18 Jer se otkriva gnev Božji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi.

Jov 24:13, Dela 17:30, Rim. 2:5

19 Jer šta se može doznati za Boga poznato je njima: jer im je Bog javio;

Jn. 1:9, Dela 14:17

20 Jer šta se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora.

Ps. 19:1

21 Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše Ga kao Boga niti Mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima, i potamne nerazumno srce njihovo.

1 Moj. 5:6, Ps. 106:13, Dan. 5:23

22 Kad se građahu mudri, poludeše,

Jer. 10:14

23 I pretvoriše slavu večnog Boga u obličje smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova.

5 Moj. 4:16, Ps. 106:20, Isa. 40:18

24 Zato ih predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu, da se pogane telesa njihova među njima samima;

3 Moj. 18:22, Ps. 81:12, Dela 7:42, 1 Kor. 6:18, Ef. 5:12, 1 Pet. 4:3

25 Koji pretvoriše istinu Božiju u laž, i većma poštovaše i poslužiše tvar nego Tvorca, koji je blagosloven va vek. Amin.

Isa. 44:20, Jezek. 5:6, Amos 2:4, 1 Sol. 1:9

26 Zato ih predade Bog u sramne slasti; jer žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno.

Juda 1:10

27 Tako i ljudi ostavivši putno upotrebljavanje ženskog roda, raspališe se željom svojom jedan na drugog, i ljudi s ljudima činjahu sram, i platu koja trebaše za prevaru njihovu primahu na sebi.

1 Tim. 1:10

28 I kao što ne marahu da poznadu Boga, zato ih Bog predade u pokvaren um da čine šta ne valja,

Os. 4:13, Ef. 5:4, 2 Sol. 2:11

29 Da budu napunjeni svake nepravde, kurvarstva, zloće, lakomstva, pakosti; puni zavisti, ubistva, svađe lukavstva, zloćudnosti;

30 Šaptači, opadači, bogomrsci, siledžije, hvališe, ponositi, izmišljači zala, nepokorni roditeljima,

Priče 24:8

31 Nerazumni, nevere, neljubavni, neprimirljivi, nemilostivi.

32 A neki pravdu Božiju poznavši da koji to čine zaslužuju smrt, ne samo to čine, nego pristaju na to i onima koji čine.

Sud. 20:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I