Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad iziđoše srećno iz lađe, tada razumeše da se ostrvo zove Melit.

Dela 27:26, Dela 27:39

2 A divljaci činjahu nam ne malu ljubav, jer naložiše oganj i primiše nas sve zbog dažda koji iđaše, i zbog zime.

3 Moj. 19:18, 3 Moj. 19:34, Dela 27:3, Rim. 1:14, 1 Kor. 14:11, Kol. 3:11, Jev. 13:1

3 A Pavle zgrabivši gomilu granja naloži na oganj, i izišavši zmija od vrućine skoči mu na ruku.

4 I kad videše divljaci zmiju gde visi o ruci njegovoj, govorahu jedan drugom: Jamačno je ovaj čovek krvnik, kog izbavljenog od mora sud Božji ne ostavi da živi.

Jona 1:14, Lk. 13:2, Jn. 9:2

5 A on otresavši zmiju u oganj ne bi mu ništa zlo.

4 Moj. 21:9, Ps. 91:13, Mk. 16:18, Lk. 10:19, Otk. 9:3

6 A oni čekahu da on oteče ili ujedanput da padne mrtav. A kad zadugo čekaše, i videše da mu ništa zlo ne bi, promeniše se, i govorahu da je on bog.

Dela 8:10, Dela 10:25, Dela 12:22, Otk. 22:8

7 A naokolo oko onog mesta behu sela poglavara od ostrva po imenu Poplija, koji nas primi i ugosti ljubazno tri dana.

8 A dogodi se da otac Poplijev ležaše od groznice i od srdobolje, kome ušavši Pavle pomoli se Bogu i metnu ruke svoje na nj i isceli ga.

1 Car. 17:20, Mt. 8:8, Mk. 6:5, Mk. 7:32, Lk. 4:40, Dela 9:40, Dela 19:11, 1 Kor. 12:9, 1 Kor. 12:28

9 A kad to bi, dolažahu i drugi koji behu bolesni na ostrvu onom, i isceljivahu se.

10 I poštovahu nas velikim častima; i kad pođosmo, spremiše nam što je od potrebe.

Mt. 15:6, 1 Tim. 5:17

11 A posle tri meseca odvezosmo se na lađi aleksandrijskoj, koja je bila prezimila na ostrvu, i behu na njoj napisani Dioskuri.

Dela 27:7

12 I doplovivši u Sirakuzu ostasmo onde tri dana.

13 A odande otplovivši dođosmo u Rigiju; i posle jednog dana kad dunu jug, dođosmo drugi dan u Potiole.

14 Onde nađemo braću, i oni nas zamole te ostanemo kod njih sedam dana; i tako pođosmo u Rim.

15 I odande čuvši braća za nas iziđoše nam na susret sve do Apijeva pazara i tri krčme. I kad ih vide Pavle, dade hvalu Bogu, i oslobodi se.

16 A kad dođosmo u Rim, kapetan predade sužnje vojvodi. Ali se Pavlu dopusti da živi gde hoće s vojnikom koji ga čuvaše.

1 Moj. 39:21, Dela 24:23

17 A posle tri dana Pavle sazva starešine jevrejske. I kad se oni skupiše, govoraše im: Ljudi braćo! Ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otačkim; i Jerusalimljani predaše me kao sužnja u ruke Rimljanima,

Sud. 15:13, Dela 21:33, Dela 24:12, Dela 25:8

18 Koji izvidevši za mene hteše da me puste, jer se ne nađe na meni nijedna smrtna krivica.

Dela 22:24, Dela 24:10, Dela 25:8, Dela 26:31

19 Ali kad Judejci govorahu nasuprot, natera me nevolja da se ištem pred ćesara, ne kao da bih svoj narod imao šta tužiti.

Dela 25:11, Dela 26:32

20 Toga radi uzroka zamolih vas da se vidimo i da se razgovorimo; jer nade radi Izrailjeve okovan sam u ovo gvožđe.

Plač 3:7, Dela 24:21, Dela 26:6, Dela 26:29, Ef. 3:1, Ef. 4:1, Ef. 6:20, 2 Tim. 1:16, Filim. 1:10, Filim. 1:13

21 A oni mu rekoše: Mi niti primismo pisma za te iz Judeje; niti dođe ko od braće da javi ili da govori šta zlo za tebe.

22 Nego molimo da čujemo od tebe šta misliš; jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda nasuprot govori.

Lk. 2:34, Dela 24:5, 1 Pet. 2:12

23 I odredivši mu dan dođoše k njemu u gostionicu mnogi; kojima kazivaše svedočeći carstvo Božje i uveravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijevog i iz proroka od jutra do samog mraka.

Lk. 24:27, Dela 17:2, Dela 26:6, Dela 26:22

24 I jedni verovahu onome što govoraše a jedni ne verovahu.

Dela 13:48, Dela 14:4, Dela 18:6, Rim. 3:3

25 A budući nesložni među sobom, odlažahu kad reče Pavle jednu reč: Dobro kaza Duh Sveti preko proroka Isaije očevima našim

26 Govoreći: Idi k narodu ovome i kaži: Ušima ćete čuti i nećete razumeti; i očima ćete gledati i nećete videti.

Isa. 6:9, Jer. 5:21, Jezek. 12:2, Mt. 13:14, Mk. 4:12, Lk. 8:10

27 Jer odrveni srce ovog naroda, i ušima teško čuju, i očima svojim zažmuriše da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i da se ne obrate da ih iscelim.

Isa. 44:18

28 Da vam je dakle na znanje da se neznabošcima posla spasenje Božje, oni će i čuti.

Mt. 21:41, Dela 13:26, Rim. 11:11

29 I kad on ovo reče, otidoše Jevreji prepirući se među sobom.

30 A Pavle ostade pune dve godine o svom trošku, i dočekivaše sve koji mu dolažahu,

31 Propovedajući carstvo Božje, i učeći o Gospodu našem Isusu Hristu slobodno, i niko mu ne branjaše.

Ef. 6:19, Filip. 1:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I