Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kao što bi određeno da idemo u Talijansku, predaše i Pavla i druge neke sužnje kapetanu, po imenu Juliju, od ćesareve čete.

Dela 25:25

2 A kad uđosmo u lađu adramitsku da plovimo u azijska mesta, otiskosmo se; i s nama beše Aristarh Makedonac iz Soluna.

Dela 19:29, Dela 20:4, Kol. 4:10

3 I drugi dan dođosmo u Sidon. I Julije držaše Pavla lepo, i dopusti mu da odlazi k svojim prijateljima i da ga poslužuju.

Dela 24:23, Dela 28:16

4 I odande odvezavši se doplovismo u Kipar, jer vetrovi behu protivni.

5 I preplovivši pučinu kilikijsku i pamfilijsku dođosmo u Miru likijsku.

6 I onde našavši kapetan lađu aleksandrijsku koja plovi u Talijansku, metnu nas u nju.

Dela 28:11

7 I plovivši mnogo dana sporo, i jedva došavši prema Knidu, jer nam vetar ne davaše, doplovismo pod Krit kod Salmone.

8 I jedva se vozeći pored kraja, dođosmo na jedno mesto koje se zove Dobra Pristaništa, kod kog blizu beše grad Laseja.

9 A pošto prođe mnogo vremena, i već plovljenje ne beše bez straha, jer i post već beše prošao, savetovaše Pavle

10 Govoreći im: Ljudi! Vidim da će plovljenje biti s mukom i velikom štetom ne samo tovara i lađe nego i duša naših.

11 Ali kapetan posluša većma krmanoša i gospodara od lađe negoli Pavlove reči.

12 A ne budući pristanište zgodno za zimovnik, savetovahu mnogi da se odvezu odande, ne bi li kako mogli doći do Finika, i onde da zimuju u pristaništu kritskom, koje gleda k jugu i k zapadu.

Dela 11:19, Dela 21:2

13 I kad dunu jug, mišljahu da im se volja ispuni, i podignuvši jedra plovljahu pokraj Krita.

14 Ali ne zadugo potom dunu, nasuprot njemu, buran vetar koji se zove Evroklidon.

Jezek. 27:26

15 A kad se lađa ote, i ne mogaše se vetru protiviti, predadosmo je valovima i nošahu nas.

16 A kad prođosmo mimo jedno ostrvo koje se zove Klauda, jedva mogosmo udržati čamac,

17 Koji izvukavši, svakojako pomagahu, te ga privezasmo odozgo za lađu; a bojeći se da ne udari na prud, spustismo jedra, i tako se plavljasmo.

Dela 27:29

18 A kad nam veoma dosađivaše bura sutradan izbacivahu tovare.

Jona 1:5

19 I u treći dan svojim rukama izbacismo alat lađarski.

Jona 1:5

20 A kad se ni sunce ni zvezde za mnogo dana ne pokazaše, i bura ne mala navalila, beše propala sva nada da ćemo se izbaviti.

21 I kad se zadugo nije jelo, onda Pavle stavši preda njih reče: Trebaše dakle, o ljudi! Poslušati mene, i ne otiskivati se od Krita, i ne imati ove muke i štete.

Dela 27:44

22 I evo sad vas molim da budete dobre volje: jer nijedna duša od vas neće propasti osim lađe;

23 Jer u ovu noć stade preda me anđeo Boga kog sam ja i kome služim,

Ps. 25:14, Ps. 143:12, Dan. 3:28, Amos 3:7, Jn. 12:26, Dela 5:19, Dela 23:11, Rim. 1:9, Rim. 6:22, 2 Tim. 1:3, Jev. 1:13

24 Govoreći: Ne boj se, Pavle! Valja ti doći pred ćesara; i evo ti darova Bog sve koji se voze s tobom.

1 Moj. 18:23, 1 Moj. 18:30, 1 Moj. 19:29, Jov 42:8, Isa. 6:13, Isa. 41:10, Isa. 41:14, Isa. 43:1, Dela 19:21, Dela 23:11, Dela 25:11, Dela 27:44, Jak. 1:16

25 Zato ne bojte se, ljudi; jer verujem Bogu da će tako biti kao što mi bi rečeno.

4 Moj. 23:19, 2 Dn. 20:20, Lk. 1:12, Titu 1:2

26 Ali valja nam doći na jedno ostrvo.

Dela 28:1

27 A kad bi četrnaesta noć, i mi se u ponoći plavljasmo po adrijanskoj pučini, pomisliše lađari da se približuju k nekakvoj zemlji.

28 I izmerivši dubinu nađoše dvadeset hvati; i prošavši malo opet izmeriše, i nađoše petnaest hvati.

29 Onda bojeći se da kako ne udare na prudovita mesta baciše sa stražnjeg kraja lađe četiri lengera, pa se moljasmo Bogu da svane.

Dela 27:40

30 A kad lađari gledahu da pobegnu iz lađe, i spustiše čamac u more izgovarajući se kao da hoće s prednjeg kraja da spuste lengere,

31 Reče Pavle kapetanu i vojnicima: Ako ovi ne ostanu u lađi, vi ne možete živi ostati.

Isa. 38:21, Mt. 4:7

32 Tada vojnici odrezaše uža na čamcu i pustiše ga te pade.

33 A kad htede da svane, moljaše Pavle sve da jedu, govoreći: Četrnaesti je dan danas kako čekate i ne jedući živite ništa ne okusivši.

34 Zato vas molim da jedete: jer je to za vaše zdravlje. A ni jednom od vas dlaka s glave neće otpasti.

1 Sam. 14:45, 1 Car. 1:52, Mt. 10:30, Lk. 12:7

35 I rekavši ovo uze hleb, i dade hvalu Bogu pred svima, i prelomivši stade jesti.

1 Sam. 9:13, Mt. 15:36, Mk. 8:6, Jn. 6:11, Rim. 14:6

36 Onda se svi razveselivši i oni jedoše.

37 A u lađi beše nas duša svega dvesta i sedamdeset i šest.

Dela 2:41, Rim. 13:1, 1 Pet. 3:20

38 I nasitivši se jela, olakšaše lađu izbacivši pšenicu u more.

Jov 2:4, Jona 1:5, Mt. 6:25

39 A kad bi dan ne poznavahu zemlje; nego ugledaše nekakav zaliv s peskom, na koji se dogovoriše ako bude moguće, da izvuku lađu.

40 I podignuvši lengere vožahu se po moru, i odrešivši uža na krmama, i raširivši malo jedro prema vetriću koji duvaše, vožasmo se kraju.

Jak. 3:4

41 A kad dođosmo kao na jedan jezik, gde se more kao razdeljuje, nasadi se lađa; i prednji kraj, koji se nasadi, osta tvrd da se ne može pomaknuti, a krma se razbijaše od sile valova.

2 Kor. 11:25

42 A vojnici se dogovoriše da pobiju sužnje, da koji ne ispliva i ne uteče.

Priče 1:16, Prop. 9:3, Isa. 59:7, Mk. 15:15, Rim. 3:15

43 Ali kapetan želeći sačuvati Pavla zabrani njihov dogovor, i zapovedi onima koji znahu plivati da iskoče najpre, i da iziđu na zemlju;

Ps. 34:17, Ps. 34:19, Priče 16:7, Dela 23:10, 2 Pet. 2:9

44 A ostali jedni na daskama a jedni na čemu od lađe. I tako iziđoše svi živi na zemlju.

Ps. 107:30

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I