Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Agripa reče Pavlu: Dopušta ti se da govoriš sam za se. Onda Pavle pruživši ruku odgovaraše:

2 Za sreću svoju držim, care Agripa, što se danas pred tobom odgovaram za sve što me potvoraju Jevreji,

Dela 26:7

3 A najviše što znam da ti poznaješ sve jevrejske običaje i prepiranja. Zato te molim da me poslušaš milostivo.

Dela 26:26

4 Moje dakle življenje od mladosti, koje je isprva bilo među narodom mojim u Jerusalimu, znadu svi Jevreji.

5 Kako me znadu isprva, ako hoće posvedočiti, da po poznatoj jeresi naše vere živeh farisejski.

Dela 22:3, Gal. 1:13, Filip. 3:5

6 I sad stojim pred sudom za nadanje obećanja koje Bog obreče očevima našim,

1 Moj. 3:15, 5 Moj. 18:15, 2 Sam. 7:12, Ps. 132:11, Isa. 4:2, Jezek. 21:12, Dan. 9:24, Mal. 3:1, Dela 13:32, Dela 28:20, Rim. 15:8

7 Kome se svi dvanaest kolena naših jednako dan i noć služeći nadaju da će doći. Za ovo nadanje optužen sam, care Agripa, od Jevreja.

Filip. 3:11, Jak. 1:1

8 Šta? Zar vi mislite da se ne može verovati da Bog mrtve podiže?

Dan. 12:2

9 Tako i ja mišljah da mi valja mnoga zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina,

Jn. 16:2, 1 Tim. 1:13

10 Kao što i učinih u Jerusalimu; i mnoge od svetih ja zatvarah u tamnice, primivši vlast od glavara svešteničkih; i kad ih ubijahu, pristajah na sud.

Dela 8:3, Dela 22:5

11 I po svim zbornicama mučeći ih često, nagonjah da hule na Isusa; i odviše mrzeći na njih gonjah ih tja i do tuđih gradova.

Dela 22:19

12 Za koje idući u Damask s vlašću i zapovešću od glavara svešteničkih,

Dela 9:3, Dela 22:6

13 U podne, care, videh na putu s neba svetlost veću od sijanja sunčanog, koja obasja mene i one što iđahu sa mnom.

14 A kad mi svi padosmo na zemlju, čuh glas gde govori meni i kazuje jevrejskim jezikom: Savle! Savle! Zašto me goniš? Teško ti je protivu bodila praćati se.

15 A ja rekoh: Ko si Ti, Gospode? A On reče: Ja sam Isus, kog ti goniš;

16 Nego ustani i stani na noge svoje; jer ti se zato javih da te učinim slugom i svedokom ovome što si video i što ću ti pokazati,

Dela 22:15, 2 Kor. 3:5, Gal. 1:12, Kol. 1:25, 1 Tim. 1:12

17 Izbavljajući te od naroda jevrejskog i od neznabožaca, kojima ću te poslati,

Dela 9:15, Dela 18:6, Rim. 1:5, Gal. 1:15, 1 Tim. 2:7, 2 Tim. 1:11

18 Da im otvoriš oči da se obrate od tame k videlu i od oblasti sotonine k Bogu, da prime oproštenje greha i dostojanje među osvećenima verom mojom.

Isa. 35:5, Lk. 1:77, Lk. 1:79, Dela 20:32, 2 Kor. 6:14, Ef. 1:11, Ef. 4:18, Kol. 1:13, 1 Pet. 2:9, 1 Jn. 3:5

19 Zato, care Agripa! Ne bih nepokoran nebeskoj utvari;

20 Nego najpre onima koji su u Damasku i u Jerusalimu, potom i po svoj zemlji jevrejskoj, i neznabošcima propovedah da se pokaju, i da se obrate k Bogu čineći dela dostojna pokajanja.

Isa. 55:7, Mt. 3:8, Dela 9:19, Dela 9:20, Dela 9:26

21 Zato me Jevreji uhvatiše u crkvi i hteše da me raskinu.

Dela 21:30

22 Ali dobivši pomoć Božju stojim do samog ovog dana, i svedočim i malom i velikom, ne kazujući ništa osim što proroci kazaše da će biti, i Mojsije:

Jn. 5:46, Dela 28:18, Rim. 3:21

23 Da će Hristos postradati, i da će biti prvi iz vaskrsenja mrtvih i propovedati videlo narodu jevrejskom i neznabošcima.

Ps. 16:8, Ps. 22:1, Ps. 22:30, Isa. 42:6, Isa. 53:1, Isa. 53:10, 1 Kor. 15:20, Kol. 1:18, Otk. 1:6

24 A kad on ovo odgovaraše, reče Fist velikim glasom: Zar luduješ, Pavle? Mnoge te knjige izvode iz pameti.

2 Car. 9:11, 1 Kor. 1:23, 1 Kor. 4:10

25 A on reče: Ne ludujem, čestiti Fiste, nego reči istine i razuma kazujem.

Dela 23:26

26 Jer za ovo zna car, kome i govorim slobodno; jer ne verujem da mu je šta od ovog nepoznato; jer ovo nije bilo u uglu.

27 Veruješ li, care Agripa, prorocima? Znam da veruješ.

Dela 25:9

28 A Agripa reče Pavlu: Još malo pa ćeš me nagovoriti da budem hrišćanin.

Mk. 6:20

29 A Pavle reče: Molio bih Boga i za malo i za mnogo da bi ne samo ti nego i svi koji me slušaju danas bili takvi kao i ja što sam, osim okova ovih.

1 Kor. 7:7

30 I kad on ovo reče, usta car i sudija i Vernikija, i koji seđahu s njima,

Dela 25:23

31 I otišavši razgovarahu se među sobom govoreći: Ovaj čovek nije učinio ništa što zaslužuje smrt ili okove.

Dela 23:9, Dela 23:29, Dela 25:25

32 A Agripa reče Fistu: Ovaj čovek mogaše biti pušten da ne reče da hoće k ćesaru. I tako sudija namisli da ga pošalje k ćesaru.

Dela 25:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I