Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad bi te se odvezosmo otrgnuvši se od njih, idući pravo dođosmo u Ko, i drugi dan u Rod i odande u Pataru.

2 I našavši lađu koja polazi u Finikiju, uđosmo i odvezosmo se.

3 A kad nam se ukaza Kipar, ostavismo ga nalevo, i plovljasmo u Siriju, i stadosmo u Tiru; jer onde valjaše da se istovari lađa.

4 I našavši učenike ostasmo onde sedam dana: oni Pavlu govorahu Duhom da ne ide gore u Jerusalim.

Dela 20:23

5 A kad bi te mi dane navršismo, izišavši iđasmo, i praćahu nas svi sa ženama i decom do iza grada, i kleknuvši na bregu pomolismo se Bogu.

Dela 9:40

6 I oprostivši se jedan s drugim uđosmo u lađu; a oni se vratiše svojim kućama.

Jn. 1:11

7 A mi počevši plovljenje od Tira, dođosmo u Ptolemaidu; i pozdravivši se s braćom ostasmo kod njih jedan dan.

8 A sutradan pošavši Pavle i koji bejasmo s njim dođosmo u Ćesariju; i ušavši u kuću Filipa jevanđelista, koji beše jedan od sedam đakona, ostasmo u njega.

Dela 6:5, Ef. 4:11, 2 Tim. 4:5

9 I ovaj imaše četiri kćeri devojke koje proricahu.

Joilo 2:28, Dela 2:17

10 Stojeći mi pak onde mnogo dana, dođe odozgo iz Judeje jedan prorok, po imenu Agav;

Dela 11:28

11 I došavši k nama uze pojas Pavlov i svezavši svoje ruke i noge reče: Tako veli Duh Sveti: Čoveka kog je ovaj pojas, ovako će ga svezati u Jerusalimu Jevreji, i predaće ga u ruke neznabožaca.

Ef. 3:1

12 I kad čusmo ovo, molismo i mi i ondašnji da ne ide gore u Jerusalim.

13 A Pavle odgovori i reče: Šta činite te plačete i cepate mi srce? Jer ja ne samo svezan biti hoću, nego i umreti u Jerusalimu gotov sam za ime Gospoda Isusa.

Isa. 3:15, Dela 20:24, Rim. 8:35, 2 Kor. 4:10, Kol. 1:24, 2 Tim. 4:6

14 A kad ga ne mogasmo odvratiti, umukosmo rekavši: Volja Božja neka bude.

1 Moj. 43:14, 1 Sam. 3:18, Mt. 26:42

15 A posle ovih dana spremivši se iziđosmo u Jerusalim.

16 A dođoše s nama i neki učenici iz Ćesarije vodeći sa sobom nekog Mnasona iz Kipra, starog učenika, u kog bismo mi stajali.

17 I kad dođosmo u Jerusalim, primiše nas braća ljubazno.

Dela 15:4

18 A sutradan otide Pavle s nama k Jakovu, i dođoše sve starešine.

Dela 12:17, Dela 15:13, Dela 24:11, Gal. 1:19, Jak. 1:1

19 I pozdravivši se s njima kazivaše sve redom šta učini Bog u neznabošcima njegovom službom.

Dela 1:17, Dela 11:4, Dela 14:27, Rim. 15:18, 1 Kor. 3:5, Kol. 1:28

20 A oni čuvši hvaljahu Boga i rekoše mu: Vidiš li, brate! Koliko je hiljada Jevreja koji verovaše, i svi teže na stari zakon.

Dela 21:4, Dela 22:3, Rim. 10:2, Gal. 1:14

21 A doznali su za tebe da učiš otpadanju od zakona Mojsijevog sve Jevreje koji žive među neznabošcima, kazujući da im ne treba obrezivati dece svoje, niti držati običaje otačke.

Dela 6:14, Gal. 5:1

22 Šta ćemo dakle sad? Narod će se sabrati jamačno; jer će čuti da si došao.

23 Ovo dakle učini šta ti kažemo: u nas imaju četiri čoveka koji su se zavetovali Bogu;

Dela 21:4

24 Ove uzmi i očisti se s njima, i potroši na njih neka ostrižu glave svoje, i svi će doznati da ono što su čuli za tebe ništa nije, nego da i sam držiš zakon i živiš po njemu.

4 Moj. 6:2, 4 Moj. 6:13, Jn. 1:11, Dela 18:18

25 A za neznabošce koji verovaše mi poslasmo presudivši da oni takvo ništa ne drže osim da se čuvaju od priloga idolskih, i od krvi, i od udavljenog, i od kurvarstva.

1 Moj. 9:4, 3 Moj. 17:14, Dela 15:19, 1 Kor. 5:1, 1 Kor. 5:9, 1 Sol. 4:3, Jev. 13:4

26 Tada Pavle uze one ljude, i sutradan očistivši se s njima, uđe u crkvu, i pokaza kako izvršuje dane očišćenja dokle se ne prinese žrtva za svakog njih.

4 Moj. 6:13, Dela 24:18, 1 Kor. 9:20

27 A kad htede da se navrši sedam dana, videvši ga u crkvi oni Jevreji što behu iz Azije, pobuniše sav narod, i metnuše ruke na nj.

Mk. 10:30, Lk. 21:12, Dela 4:3, Dela 5:18, Dela 24:11, Dela 24:18, Rim. 8:35, 2 Kor. 4:9, 1 Sol. 2:14, 1 Sol. 2:16, 2 Tim. 3:12

28 Vičući: Pomagajte, ljudi Izrailjci! Ovo je čovek koji protiv naroda i zakona i protiv ovog mesta uči sve svuda; pa još i Grke uvede u crkvu i opogani sveto mesto ovo.

Mt. 5:11, Lk. 6:22, Lk. 11:49, Lk. 21:12, Jn. 15:20, Dela 6:13, Dela 16:20, Dela 17:6, Dela 21:21, Dela 24:6, 1 Kor. 4:12, 1 Pet. 2:12

29 Jer behu videli s njim u gradu Trofima iz Efesa, kog mišljahu da je uveo Pavle u crkvu.

Dela 20:4, 2 Tim. 4:20

30 I sav se grad podiže, i navali narod sa sviju strana, i uhvativši Pavla vucijahu ga napolje iz crkve; i odmah se zatvoriše vrata.

31 A kad hteše da ga ubiju, dođe glas gore k vojvodi od čete da se pobuni sav Jerusalim.

Dela 24:22

32 A on odmah uzevši vojnike i kapetane dotrča na njih. A oni videvši vojvodu i vojnike prestaše biti Pavla.

Dela 12:6, Dela 22:25, Dela 23:27

33 A vojvoda pristupivši uze ga, i zapovedi da ga metnu u dvoje verige, i pitaše ko je i šta je učinio.

Dela 20:23, Dela 23:27, Dela 28:20

34 A jedan vikaše jedno, a drugi drugo po narodu. A kad ne može od bune ništa da razume upravo, zapovedi da ga odvedu u logor.

Dela 19:32, Dela 22:24

35 A kad bi na basamacima, moraše ga vojnici nositi sile radi naroda.

36 Jer za njim prista mnoštvo naroda koji vikahu: Pogubi ga.

Lk. 23:18, Jn. 19:15, Dela 22:22

37 A kad htede Pavle da uđe u logor, reče vojvodi: Je li mi slobodno govoriti šta tebi? A on reče: Zar umeš grčki?

Jer. 26:10

38 Nisi li ti Misirac koji pre ovih dana podbuni i izvede u pustinju četiri hiljade hajduka?

39 A Pavle reče: Ja sam čovek Jevrejin iz Tarsa, građanin poznatog grada u Kilikiji; nego te molim dopusti mi da govorim k narodu.

Dela 9:11, Filip. 3:5, Kol. 4:3, 2 Tim. 2:9, 1 Pet. 3:15

40 A kad mu dopusti, stade Pavle na basamacima i mahnu rukom na narod; i kad posta velika tišina progovori jevrejskim jezikom govoreći:

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I