Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A pošto se utiša buna, dozva Pavle učenike, i utešivši ih oprosti se s njima, i iziđe da ide u Makedoniju.

1 Kor. 16:5, 2 Kor. 7:5, 1 Tim. 1:3

2 I prošavši one zemlje, i svetovavši ih mnogim rečima, dođe u Grčku.

3 Poživevši pak onamo tri meseca stadoše mu Jevreji raditi o glavi kad htede da se odveze u Siriju, i namisli da se vrati preko Makedonije.

Dela 9:23, Dela 23:20, 2 Kor. 11:26

4 I pođe s njim do Azije Sosipatar Pirov iz Verije, i Aristarh i Sekund iz Soluna, i Gaj iz Derve i Timotije, i Tihik i Trofim iz Azije.

Dela 16:1, Dela 19:29, Dela 21:29, Dela 27:2, Rim. 16:21, Ef. 6:21, Kol. 4:7, Kol. 4:10, 2 Tim. 4:12, 2 Tim. 4:20, Titu 3:12

5 Ovi otišavši napred čekahu nas u Troadi.

Dela 20:13

6 A mi se odvezosmo posle dana presnih hlebova iz Filibe, i dođosmo k njima u Troadu za pet dana, i onde ostasmo sedam dana.

2 Moj. 12:14, 2 Moj. 23:15, Dela 16:18, 1 Kor. 5:7, 2 Kor. 2:12, 2 Tim. 4:13

7 A u prvi dan nedelje, kad se sabraše učenici da lome hleb, govoraše im Pavle, jer htede sutradan da pođe, i proteže besedu do ponoći.

Lk. 22:19, Jn. 20:1, Dela 2:42, 1 Kor. 10:16, 1 Kor. 16:2, Otk. 1:10

8 I behu mnoge sveće gore u sobi gde se bejasmo sabrali.

Dela 1:13

9 A seđaše na prozoru jedno momče, po imenu Evtih, nadvladano od tvrdog sna, i kad Pavle govoraše mnogo, naže se u snu i pade dole s trećeg poda, i digoše ga mrtva.

10 A Pavle sišavši pade na nj, i zagrlivši ga reče: Ne bunite se, jer je duša njegova u njemu.

1 Car. 17:21, 2 Car. 4:34, Mt. 9:24, Jn. 11:40, Dela 9:40

11 Onda iziđe gore, i prelomivši hleb okusi, i dovoljno govori do same zore, i tako otide.

12 A momče dovedoše živo, i utešiše se ne malo.

13 A mi došavši u lađu odvezosmo se u As, i odande htesmo da uzmemo Pavla; jer tako beše zapovedio, hoteći sam da ide pešice.

14 A kad se sasta s nama u Asu, uzesmo ga, i dođosmo u Mitilinu.

15 I odande odvezavši se dođosmo sutradan prema Hiju; a drugi dan odvezosmo se u sam, i noćismo u Trigiliju; i sutradan dođosmo u Milit.

16 Jer Pavle namisli da prođemo mimo Efes da se ne bi zadržao u Aziji; jer hićaše, ako bude moguće, da bude o Trojičinu dne u Jerusalimu.

Dela 2:1, Dela 21:4, Dela 21:12, Dela 24:17, 1 Kor. 16:8

17 Ali iz Milita posla u Efes i dozva starešine crkvene.

Dela 20:15, 1 Tim. 4:14

18 I kad dođoše k njemu, reče im: Vi znate od prvog dana kad dođoh u Aziju kako s vama jednako bih

Dela 18:19

19 Služeći Gospodu sa svakom poniznosti i mnogim suzama i napastima koje mi se dogodiše od Jevreja koji mi rađahu o glavi;

20 Kako ništa korisno ne izostavih da vam ne kažem i da vas naučim pred narodom i po kućama,

Jer. 42:4, Jezek. 11:25, Dela 5:42

21 Svedočeći i Jevrejima i Grcima pokajanje k Bogu i veru u Gospoda našeg Isusa Hrista.

Mk. 1:15, Lk. 24:47, Dela 2:38, Dela 18:5, Rim. 2:4

22 I sad evo ja svezan Duhom idem u Jerusalim ne znajući šta će mi se u njemu dogoditi;

Dela 19:21

23 Osim da Duh Sveti po svim gradovima svedoči, govoreći da me okovi i nevolje čekaju.

Dela 9:16, Dela 21:4, Dela 21:11, Dela 21:33, 1 Sol. 3:3, 2 Tim. 2:12

24 Ali se nizašta ne brinem, niti marim za svoj život, nego da svršim tečenje svoje s radošću i službu koju primih od Gospoda Isusa: da posvedočim jevanđelje blagodati Božje.

Dela 1:17, Dela 13:25, Rim. 8:35, 1 Kor. 9:24, 2 Kor. 4:1, 2 Kor. 4:16, Gal. 1:1, 2 Tim. 4:7, Titu 1:3

25 I evo sad znam da više nećete videti moje lice, vi svi po kojima prolazih propovedajući carstvo Božje.

Rim. 15:23

26 Zato vam svedočim u današnji dan da sam ja čist od krvi sviju;

Jezek. 33:4, Jezek. 33:9, 2 Kor. 7:2, 1 Sol. 2:10

27 Jer ne izostavih da pokažem volju Božju.

Jer. 26:2, Mt. 28:20, Lk. 7:30, Jn. 15:15, Dela 20:20, Ef. 1:11

28 Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;

Dela 13:2, 1 Kor. 12:28, Ef. 1:7, Kol. 1:14, 1 Tim. 4:14, 1 Tim. 4:16, Jev. 9:14, 1 Pet. 1:19, 1 Pet. 5:2, Otk. 5:9

29 Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;

Jezek. 34:8, Mt. 7:15, Filip. 1:24, 2 Pet. 2:1

30 I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom.

Dela 5:37, 1 Jn. 2:19

31 Zato gledajte i opominjite se da tri godine dan i noć ne prestajah učeći sa suzama svakog od vas.

Dela 19:10

32 I sad vas, braćo, predajem Bogu i reči blagodati Njegove, koji može nazidati i dati vam nasledstvo među svima osvećenima.

Jn. 17:17, Dela 9:31, Dela 14:23, Dela 26:18, Ef. 1:18, Kol. 3:24, Jev. 9:15, Jev. 13:9

33 Srebra, ili zlata, ili ruha ni u jednog ne zaiskah.

1 Sam. 12:3, Jov 6:22, 1 Kor. 9:12, 2 Kor. 7:2, 2 Kor. 11:9

34 Sami znate da potrebi mojoj i onih koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje.

Dela 18:3, Dela 19:22, 1 Kor. 4:12, 1 Sol. 2:9, 2 Sol. 3:8

35 Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima, i opominjati se reči Gospoda Isusa koju On reče: Mnogo je blaženije davati negoli uzimati.

Ps. 41:1, Priče 19:17, Mt. 10:8, Rim. 15:1, 1 Kor. 9:12, 2 Kor. 11:9, Ef. 4:28, 1 Sol. 4:11, 2 Sol. 3:8, Jev. 13:1, Jev. 13:3

36 I ovo rekavši kleče na kolena svoja sa svima njima i pomoli se Bogu.

37 A sviju stade veliki plač i zagrlivši Pavla celivahu ga,

1 Moj. 45:14

38 Žalosni najviše za reč koju reče da više neće videti lice njegovo; i otpratiše ga u lađu.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I