Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dogodi se pak, kad beše Apolos u Korintu, da Pavle prolažaše gornje zemlje, i dođe u Efes, i našavši neke učenike

Dela 20:18, 1 Kor. 1:12

2 Reče im: Jeste li primili Duha Svetog kad ste verovali? A oni mu rekoše: Nismo ni čuli da ima Duh Sveti.

1 Sam. 3:7, Dela 8:16, 1 Kor. 6:19

3 A on im reče: Na šta se dakle krstiste? A oni rekoše: Na krštenje Jovanovo.

Dela 18:25

4 A Pavle reče: Jovan krsti krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju Onog koji će za njim doći, to jest, Hrista Isusa.

Mt. 3:11, Mk. 1:4, Dela 1:5

5 A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa.

Dela 8:12, Rim. 6:3, Gal. 3:27

6 A kad Pavle metnu ruke na njih, siđe Duh Sveti na njih, i govoraše jezike i proricahu.

Dela 2:4

7 A beše ljudi svega oko dvanaest.

8 I ušavši u zbornicu govoraše slobodno tri meseca učeći i uveravajući za carstvo Božje.

Lk. 4:16, Dela 1:3

9 A kad neki behu otvrdnuli i svađahu se huleći na put Gospodnji pred narodom, odstupi od njih i odluči učenike, pa se prepiraše svaki dan u školi nekog Tirana.

Dela 9:2, 2 Tim. 1:15, 2 Pet. 2:2

10 I ovo je bivalo dve godine, tako da svi koji življahu u Aziji, i Jevreji i Grci, čuše reč Gospoda Isusa.

Dela 20:31

11 I Bog činjaše ne mala čudesa rukama Pavlovim,

Mk. 16:20, Rim. 15:19

12 Tako da su i čalme i ubruščiće znojave od tela njegovog nosili na bolesnike, i oni se isceljivahu od bolesti, i duhovi zli izlažahu iz njih.

2 Car. 4:29

13 I počeše neki od Jevreja, koji se skitahu i zaklinjahu đavole, spominjati nad onima u kojima behu zli duhovi ime Gospoda Isusa govoreći: Zaklinjemo vas Isusom koga Pavle propoveda.

Mt. 12:27, Mk. 9:38

14 A behu nekih sedam sinova Skeve Jevrejina, poglavara svešteničkog, koji ovo činjahu.

15 A duh zli odgovarajući reče: Isusa poznajem, i Pavla znam; ali vi ko ste?

Mt. 8:29, Mk. 1:24, Lk. 5:34, Dela 16:17

16 I skočivši na njih čovek u kome beše zli duh nadvlada ih, i pritište ih poda se tako da goli i izranjeni utekoše iz one kuće.

17 I ovo doznaše svi koji življahu u Efesu, i Jevreji, i Grci; i uđe strah u sve njih, i veličaše se ime Gospoda Isusa.

Lk. 1:65, Dela 2:43

18 I mnogi od onih što verovahu, dolažahu te se ispovedahu i kazivahu šta su učinili.

3 Moj. 16:21, Mt. 3:6

19 A mnogi od onih koji čarahu, sabravši knjige svoje spaljivahu ih pred svima; i proračunaše i nađoše da su vredele pedeset hiljada groša.

1 Sam. 28:7, 1 Dn. 10:13, Isa. 8:19, Dan. 2:2, Dela 8:9

20 Tako zdravo rastijaše i nadvlađivaše reč Gospodnja.

Isa. 55:11, Dela 6:7, Dela 12:24, Kol. 1:6, 2 Sol. 3:1

21 I kad se ovo svrši, namisli Pavle da prođe preko Makedonije i Ahaje, i da ide u Jerusalim, i reče: Pošto budem tamo, valja mi i Rim videti.

Dela 20:16, Dela 20:22, Dela 23:11, Rim. 15:23, Rim. 15:24, Rim. 15:25, 1 Kor. 4:19, Gal. 2:1

22 I posla u Makedoniju dvojicu od onih koji ga služahu, Timotija i Erasta; a on osta neko vreme u Aziji.

Dela 13:5, Rim. 16:23, 2 Tim. 4:20

23 A u ono vreme podiže se ne mala buna puta radi Gospodnjeg,

Dela 9:2, 2 Kor. 1:8

24 Jer nekakav zlatar, po imenu Dimitrije, koji građaše Dijani srebrne crkvice i davaše majstorima ne mali posao,

Dela 16:16

25 On skupi ove i drugih ovakvih stvari majstore, i reče: Ljudi! Vi znate da od ovog posla mi imamo dobitak za svoje življenje;

Priče 15:27, Dela 16:19, 1 Tim. 6:10, Otk. 18:16

26 I vidite i čujete da ne samo u Efesu nego gotovo po svoj Aziji ovaj Pavle odvrati narod mnogi, govoreći: To nisu bogovi što se rukama čovečijim grade.

1 Dn. 16:26, Ps. 115:4, Isa. 41:24, Isa. 44:10, Jer. 10:3, Dela 17:29, 1 Kor. 8:4

27 I ne samo što će ova nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego se neće mariti ni za crkvu velike boginje Dijane, i propašće veličanstvo one koju sva Azija i vasioni svet poštuje.

28 A kad oni ovo čuše, napuniše se gneva, i vikahu govoreći: Velika je Dijana Efeska!

Avak. 2:18, Otk. 13:4

29 I sav se grad napuni bune; i navalivši jednodušno na zborište uhvatiše Gaja i Aristarha iz Makedonije, drugove Pavlove.

Dela 19:32, Dela 20:1, Dela 20:4, Rim. 16:23, 1 Kor. 1:14, Kol. 4:10, Filim. 1:23

30 A kad Pavle htede da ide među narod, ne dadoše mu učenici.

31 A neki i od azijskih poglavara koji mu behu prijatelji, poslaše k njemu savetujući ga da ne izlazi na zborište.

Dela 16:6, 1 Pet. 1:1, Otk. 1:11

32 Jedni pak vikahu jedno a drugi drugo; jer beše sabor smućen, i najviše ih ne znahu zašto su se skupili.

Dela 21:34

33 A jedni od naroda izvukoše Aleksandra, kad ga Jevreji izvedoše. A Aleksandar mahnuvši rukom htede da odgovori narodu.

Dela 12:17, 1 Tim. 1:20, 2 Tim. 4:14

34 A kad ga poznaše da je Jevrejin, povikaše svi u glas, i vikahu oko dva sata: Velika je Dijana Efeska.

35 A pisar utišavši narod reče: Ljudi Efesci! Ko je taj čovek koji ne zna da grad Efes slavi veliku boginju Dijanu i njen kip nebeski?

36 Kad dakle to ne može niko odreći, valja vi da budete mirni, i ništa naglo da ne činite;

37 Jer dovedoste ove ljude koji niti su crkvu Dijaninu pokrali, niti hule na vašu boginju.

38 A Dimitrije i majstori koji su s njim ako imaju kakvu tužbu, imaju sudovi, i imaju namesnici, neka tuže jedan drugog.

39 Ako li šta drugo ištete, neka se izvidi na pravoj skupštini.

40 Jer se bojimo da ne budemo tuženi za današnju bunu; a nijednog uzroka nema kojim bismo se mogli opravdati za ovu bunu. I ovo rekavši raspusti narod koji se beše sabrao.

Priče 15:1, Prop. 9:17

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I