Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dođe pak u Dervu i u Listru, i gle, onde beše neki učenik, po imenu Timotije, sin neke žene Jevrejke koja verovaše, a oca Grka;

Mt. 10:23, Dela 14:6, Dela 19:22, Rim. 16:21, 1 Kor. 4:17, Filip. 2:19, 1 Sol. 3:2, 1 Tim. 1:2, 2 Tim. 1:2, 2 Tim. 3:11

2 Za njega dobro svedočahu braća koja behu u Listri i u Ikoniji.

Dela 6:3, 2 Tim. 3:15

3 Ovog namisli Pavle da uzme sa sobom; i uze ga, i obreza Jevreja radi koji behu u onim mestima: jer svi znahu oca njegovog da beše Grk.

1 Kor. 9:20, Gal. 2:3

4 I kad prolažahu po gradovima, predavaše im da drže uredbe koje urediše apostoli i starešine u Jerusalimu.

Dela 15:2, Dela 15:28

5 A crkve se utvrđivahu u veri, i svaki dan bivaše ih više.

Dela 15:41, Kol. 1:23, Juda 1:20

6 A kad prođoše Frigiju i galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji.

7 A kad dođoše u Misiju hteše da idu u Vitiniju, i Duh ne dade.

8 A kad prođoše Misiju, siđoše u Troadu.

2 Kor. 2:12, 2 Tim. 4:13

9 I Pavlu se javi utvara noću: beše jedan čovek iz Makedonije, i stajaše moleći ga i govoreći: Dođi u Makedoniju i pomozi nam.

4 Moj. 12:6, Dela 9:10, Dela 10:30, Dela 21:27, 2 Kor. 12:1

10 A kad vide utvaru, odmah gledasmo da iziđemo u Makedoniju, doznavši da nas Gospod pozva da im propovedamo jevanđelje.

Ps. 119:60, Prop. 9:10, Rim. 12:11, 2 Kor. 2:13

11 A kad se odvezosmo iz Troade, dođosmo u Samotrak, i sutradan u Neapolj,

12 A odande u Filibu, koje je prvi grad zemlje Makedonije, naselje rimsko; i u onom gradu ostasmo nekoliko dana.

Filip. 1:1

13 A u dan subotni iziđosmo iz grada k vodi gde beše bogomolja; i sedavši govorismo k ženama koje se behu sabrale.

Dela 10:24, Dela 16:16, Dela 17:12

14 I jedna bogobojazna žena, po imenu Lidija, iz grada tijatirskog, koja prodavaše skerlet, slušaše: i Gospod otvori srce njeno da pazi na reči Pavlove.

Ps. 110:3, Isa. 50:5, Lk. 24:45, Dela 16:40, Ef. 1:17, Otk. 2:18

15 A kad se krsti ona i kuća njena, moljaše nas govoreći: Ako mislite da ja verujem Gospoda, uđite u moju kuću i živite. I natera nas.

1 Moj. 19:3, Sud. 19:21, Lk. 24:29, Gal. 6:10

16 A dogodi se kad iđasmo na molitvu da nas srete jedna robinja koja imaše duh pogađački i vračajući donošaše veliki dobitak svojim gospodarima.

1 Sam. 28:7, Dela 19:24

17 Ova pođe za Pavlom i za nama, i vikaše govoreći: Ovi su ljudi sluge Boga Najvišeg, koji javljaju nama put spasenja.

Lk. 8:28

18 I ovako činjaše mnogo dana. A kad se Pavlu dosadi, okrenu se i reče duhu: Zapovedam ti imenom Isusa Hrista, iziđi iz nje. I iziđe u taj čas.

Mk. 1:25, Mk. 1:34, Mk. 16:17

19 A kad videše njeni gospodari da iziđe nada njihovog dobitka, uzeše Pavla i Silu i odvukoše ih na pazar ka knezovima.

Mt. 10:18, Dela 17:6, Dela 19:25, 2 Kor. 6:5, Filip. 1:30, Filip. 3:19

20 I dovedavši ih k vojvodama, rekoše: Ovi su ljudi Jevreji, i mute po našem gradu,

1 Car. 18:17, Jer. 38:4, Dela 17:6

21 I propovedaju običaje koje nama ne valja primati ni tvoriti, jer smo Rimljani.

22 I sleže se narod na njih, i vojvode izdreše im haljine, i zapovediše da ih šibaju.

2 Kor. 6:5

23 I pošto ih zdravo izbiše baciše ih u tamnicu, i zapovediše tamničaru da ih dobro čuva.

Lk. 21:12, 2 Kor. 11:23, Ef. 3:1, Ef. 3:13

24 Primivši takvu zapovest on ih baci u najdonju tamnicu i noge im metnu u klade.

Ps. 105:18, Jer. 20:2, Plač 3:55

25 A u ponoći behu Pavle i Sila na molitvi i hvaljahu Boga; a sužnji ih slušahu.

Plač 3:55, Dela 5:41, Kol. 1:24, 2 Tim. 1:8

26 A ujedanput tako se vrlo zatrese zemlja da se pomesti temelj tamnički; i odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi.

Mt. 28:2, Dela 4:31, Dela 5:19

27 A kad se probudi tamničar i vide otvorena vrata tamnička, izvadi nož i htede da se ubije, misleći da su pobegli sužnji.

Dela 16:36

28 A Pavle povika zdravo govoreći: Ne čini sebi zlo nikakvo, jer smo mi svi ovde.

2 Moj. 20:13

29 A on zaiskavši sveću ulete i drhćući pripade k Pavlu i Sili;

30 I izvedavši ih napolje reče: Gospodo! Šta mi treba činiti da se spasem?

Lk. 3:10, Dela 2:37, Dela 22:10

31 A oni rekoše: Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj.

Isa. 45:22, Jn. 6:47, 1 Jn. 5:10

32 I kazaše mu reč Gospodnju, i svima koji su u domu njegovom.

33 I uze ih u onaj sat noći i opra im rane; i krsti se on i svi njegovi odmah.

Mt. 27:58

34 I uvedavši ih u svoj dom postavi trpezu, i radovaše se sa svim domom svojim što verova Boga.

1 Sam. 2:1, 1 Dn. 16:10, Ps. 5:11, Ps. 9:14, Ps. 13:5, Ps. 20:5, Lk. 5:29, Jn. 4:53, Rim. 5:2, Jev. 3:6, 1 Pet. 1:6, 1 Pet. 1:8

35 A kad bi dan, poslaše vojvode pandure govoreći: Pustite ova dva čoveka.

36 A tamničar kaza reči ove Pavlu: Poslaše vojvode da se pustite; sad dakle iziđite i idite s mirom.

37 A Pavle reče njima: Izbivši nas pred narodom bez suda, ljude Rimljane, baciše u tamnicu: i sad hoće da nas puste? Nije tako, nego sami neka dođu i izvedu nas.

Ps. 37:6, Mt. 10:16, Dela 22:25

38 A panduri kazaše vojvodama ove reči; i uplašiše se kad čuše da su Rimljani;

Dela 22:29

39 I došavši umoliše ih, i izvedoše moleći da iziđu iz grada.

Amos 7:12, Mt. 8:34, Lk. 5:8

40 A kad iziđoše iz tamnice, dođoše k Lidiji, i videvši braću utešiše ih, i otidoše.

Ps. 51:12, Lk. 22:32, 2 Kor. 1:4, 1 Sol. 3:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I