Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I neki sišavši iz Judeje učahu braću: Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevom, ne možete se spasti.

1 Moj. 17:10, Jn. 7:22, Gal. 2:12, Gal. 5:2, Filip. 3:2

2 A kad posta rasprava, i Pavle i Varnava ne malo se prepiraše s njima, odrediše da Pavle i Varnava i drugi neki od njih idu gore k apostolima i starešinama u Jerusalim za ovo pitanje.

Gal. 2:1

3 A oni onda spremljeni od crkve, prolažahu kroz Finikiju i Samariju kazujući obraćanje neznabožaca, i činjahu veliku radost svoj braći.

Dela 14:27, Dela 21:5, Rim. 15:24, 1 Kor. 16:6

4 A kad dođoše u Jerusalim, primi ih crkva i apostoli i starešine, i kazaše sve što učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vere.

Dela 15:6

5 Onda ustaše neki od jeresi farisejske koji behu verovali, i govorahu da ih valja obrezati, i zapovediti da drže zakon Mojsijev.

6 A apostoli i starešine sabraše se da izvide ovu reč.

7 I po mnogom većanju usta Petar i reče: Ljudi braćo! Vi znate da Bog od prvih dana izabra između nas da iz mojih usta čuju neznabošci reč jevanđelja i da veruju.

8 I Bog, koji poznaje srca, posvedoči im i dade im Duha Svetog kao i nama.

1 Dn. 28:9, 1 Dn. 29:17, Jer. 11:20, Lk. 4:18, Dela 1:24, Dela 10:44, Jev. 1:9, Jev. 4:13, Otk. 2:23

9 I ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši verom srca njihova.

Dela 10:43, Rim. 8:1, Rim. 10:11, 1 Kor. 1:2, Kol. 1:14, 1 Pet. 1:22

10 Sad dakle šta kušate Boga i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kog ni očevi naši ni mi mogosmo poneti?

Mt. 23:4, Gal. 2:15, Gal. 5:1

11 Nego verujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista kao i oni.

Isa. 53:11, Mt. 20:28, Lk. 10:25, Rim. 3:24, Ef. 1:7

12 Onda umuče sve mnoštvo, i slušahu Varnavu i Pavla koji pripovedahu kolike znake i čudesa učini Bog u neznabošcima preko njih.

Rim. 15:18

13 A kad oni umukoše, odgovori Jakov govoreći: Ljudi braćo! Poslušajte mene.

Dela 12:17

14 Simon kaza kako Bog najpre pohodi i primi iz neznabožaca narod k imenu svom.

15 I s ovim se udaraju reči proroka, kao što je napisano:

Isa. 11:10

16 Potom ću se vratiti, i sazidaću dom Davidov, koji je pao, i njegove razvaline popraviću, i podignuću ga,

Isa. 54:1, Os. 3:5, Amos 9:11, Mih. 5:2

17 Da potraže Gospoda ostali ljudi i svi narodi u kojima se ime moje spomenu, govori Gospod koji tvori sve ovo.

18 Bogu su poznata od postanja sveta sva dela Njegova;

19 Zato ja velim da se ne dira u neznabošce koji se obraćaju k Bogu;

Dela 21:21, 1 Sol. 1:9

20 Nego da im se zapovedi da se čuvaju od priloga idolskih i od kurvarstva i od udavljenog i od krvi, i što njima nije milo drugima da ne čine.

1 Moj. 9:4, 1 Moj. 35:2, 2 Moj. 20:3, 3 Moj. 3:17, 1 Sam. 14:32, Jezek. 20:30, Dela 15:29, Dela 21:25, 1 Kor. 6:9, 1 Kor. 8:1, Kol. 3:5, 1 Sol. 4:3, 1 Pet. 4:3, Otk. 2:14, Otk. 2:20

21 Jer Mojsije ima od starih vremena u svim gradovima koji ga propovedaju, i po zbornicama čita se svake subote.

Dela 13:15

22 Tada nađoše za dobro apostoli i starešine sa svom crkvom da izberu između sebe dvojicu i da pošlju u Antiohiju s Pavlom i Varnavom, Judu koji se zvaše Varsava, i Silu, ljude znamenite među braćom.

Dela 1:23, Dela 15:6, Dela 15:27

23 I napisaše rukama svojim ovo: Apostoli i starešine i braća pozdravljaju braću koja su po Antiohiji i Siriji i Kilikiji što su od neznabožaca.

Dela 15:6

24 Budući da mi čusmo da neki od nas izišavši smetoše vas rečima, i raslabiše duše vaše govoreći vam da se obrezujete i da držite zakon, kojima mi ne zapovedismo;

Jer. 23:16, Gal. 2:4, Titu 1:10, 1 Jn. 2:19

25 Zato nađosmo za dobro mi jednodušno sabrani izbrane ljude poslati vama s ljubaznim našim Varnavom i Pavlom,

26 S ljudima koji su predali duše svoje za ime Gospoda našeg Isusa Hrista.

Sud. 5:18, Dela 13:50, 1 Kor. 15:30, 2 Kor. 11:23, 2 Kor. 11:26, Filip. 2:29

27 Poslasmo dakle Judu i Silu, koji će to i rečima kazati.

28 Jer nađe za dobro Sveti Duh i mi da nikakvih tegoba više ne mećemo na vas osim ovih potrebnih:

Jn. 16:13, Dela 16:4, 1 Kor. 7:25, 1 Kor. 7:40

29 Da se čuvate od priloga idolskih i od krvi i od udavljenog i od kurvarstva, i šta nećete da se čini vama ne činite drugima; od čega ako se čuvate, dobro ćete činiti. Budite zdravi.

3 Moj. 17:14, Dela 16:4, Dela 21:25, Otk. 2:14

30 A kad ih opremiše, dođoše u Antiohiju, i sabravši narod predaše poslanicu.

31 A kad pročitaše, obradovaše se utesi.

32 A Juda i Sila, koji i proroci behu, mnogim rečima utešiše braću i utvrdiše.

Dela 13:1, Dela 14:22, 1 Kor. 12:28

33 I pošto biše onamo neko vreme, otpustiše ih braća s mirom k apostolima.

1 Kor. 16:11, Jev. 11:31

34 Sila nađe za dobro da ostane onamo, A Juda se vrati u Jerusalim.

35 A Pavle i Varnava življahu u Antiohiji i učahu i propovedahu reč Gospodnju s mnogima drugim.

Dela 13:1

36 A posle nekoliko dana reče Pavle Varnavi: Hajde da se vratimo i da obiđemo braću po svim gradovima po kojima propovedasmo reč Gospodnju kako žive.

Dela 14:1

37 A Varnava htede da uzmu sa sobom Jovana prozvanog Marka.

Dela 12:12, Kol. 4:10, 2 Tim. 4:11, Filim. 1:23

38 Pavle pak govoraše: Onog koji nas je odustao u Pamfiliji i nije išao s nama na delo na koje smo bili određeni, da ne uzimamo sa sobom.

Dela 13:13

39 Tako postade raspra da se oni razdvojiše, i Varnava uzevši Marka otplovi u Kipar.

40 A Pavle izbravši Silu iziđe predan blagodati Božjoj od braće.

Dela 14:26

41 I prolažaše kroz Siriju i Kilikiju utvrđujući crkve.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I