Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U Ikoniji pak dogodi se da oni zajedno uđoše o zbornicu jevrejsku, i govorahu tako da verova veliko mnoštvo Jevreja i Grka.

Isa. 11:11, Dela 17:4

2 A Jevreji koji ne verovahu podbuniše i razdražiše duše neznabožaca na braću.

3 Ali oni ostaše dosta vremena govoreći slobodno u Gospodu koji svedočaše reč blagodati svoje i davaše te se tvorahu znaci i čudesa rukama njihovim.

Mk. 16:20, Rim. 15:19, 1 Kor. 2:4, Jev. 2:4

4 A mnoštvo gradsko razdeli se, i jedni behu s Jevrejima, a jedni s apostolima.

5 A kad navališe i neznabošci i Jevreji sa svojim poglavarima da im dosade i kamenjem da ih pobiju,

2 Kor. 11:26, 1 Sol. 2:14, 2 Tim. 3:11

6 Oni doznavši pobegoše u gradove likaonske, u Listru i u Dervu i u okolinu njihovu.

Mt. 10:23, Dela 15:36, Dela 16:1, 2 Tim. 3:11

7 I onamo propovedahu jevanđelje.

8 I jedan čovek u Listri seđaše nemoćan u nogama, i beše hrom od utrobe matare svoje, i ne beše nikad hodio.

Jn. 5:5, Dela 3:2

9 Ovaj slušaše Pavla gde govori. Pavle pogledavši na nj i videvši da veruje da će ozdraviti,

Mt. 8:10, Mt. 9:28, Mk. 1:40

10 Reče velikim glasom: Tebi govorim u ime Gospoda Isusa Hrista, ustani na svoje noge upravo. I skoči, i hođaše.

Isa. 35:6, Dela 3:8

11 A kad vide narod šta učini Pavle, podigoše glas svoj govoreći likaonski: Bogovi načiniše se kao ljudi, i siđoše k nama.

Jezek. 3:5, Dela 28:6

12 I nazivahu Varnavu Jupiterom, a Pavla Merkurijem, jer on upravljaše rečju.

13 A sveštenik Jupitera koji beše pred gradom njihovim dovede junce, i donese vence pred vrata, i s narodom htede da prinosi žrtvu.

Dan. 2:46

14 A kad čuše apostoli, Varnava i Pavle, razdreše haljine svoje, i skočiše među narod vičući i govoreći:

Mt. 26:65, Otk. 19:10

15 Ljudi! Šta to činite? I mi smo kao i vi smrtni ljudi, koji vam propovedamo jevanđelje da se od ovih lažnih stvari obratite k Bogu Živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;

Jer. 14:22, Amos 2:4, 1 Kor. 8:4, 1 Sol. 1:9, Jak. 5:17, Otk. 14:7, Otk. 19:10

16 Koji u prošavšim naraštajima beše pustio sve narode da idu svojim putevima:

Ps. 81:12, 1 Pet. 4:3

17 I opet ne ostavi sebe neposvedočenog, čineći dobro, dajući nam s neba dažd i godine rodne, puneći srca naša jelom i veseljem.

3 Moj. 26:4, 5 Moj. 11:14, Jov 5:10, Ps. 65:10, Mt. 5:45, Dela 17:27, Rim. 1:20

18 I ovo govoreći jedva ustaviše narod da im ne prinose žrtve, nego da ide svaki svojoj kući. A dok oni življahu onde i učahu,

19 Dođoše iz Antiohije i iz Ikonije nekakvi Jevreji, i kad se oni prepirahu slobodno, podgovoriše narod da ih odustanu, govoreći da ništa pravo ne govore, nego sve lažu. I podgovorivši narod zasuše Pavla kamenjem i izvukoše ga iz grada misleći da je mrtav.

Dela 13:45, Dela 15:26, 2 Kor. 1:8, 2 Kor. 11:25, 2 Kor. 11:26

20 A kad ga opkoliše učenici njegovi, ustade i uđe u grad, i sutradan iziđe s Varnavom u Dervu.

2 Kor. 12:3

21 I propovedivši jevanđelje gradu onom i naučivši mnoge vratiše se u Listru i Ikoniju i Antiohiju.

22 Utvrđujući duše učenika i savetujući ih da ostanu u veri, i da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo Božje.

Mt. 10:38, Jn. 15:18, Rim. 8:17, 2 Tim. 2:11

23 I postavivši im starešine po svim crkvama, i pomolivši se Bogu s postom, predadoše ih Gospodu koga verovaše.

Mk. 3:12, Dela 1:24, Dela 20:32, Titu 1:5

24 I prošavši Pisidiju dođoše u Pamfiliju.

25 I govorivši reč Gospodnju u Perzi siđoše u Ataliju.

26 I odande otploviše u Antiohiju, odakle behu predani blagodati Božjoj na delo koje svršiše.

Dela 13:1, Dela 13:3

27 A kad dođoše i sabraše crkvu, kazaše sve šta učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vere.

Dela 15:4, 1 Kor. 16:9, 2 Kor. 2:12, Kol. 4:3, Otk. 3:8

28 I ostaše onde ne malo vremena s učenicima.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I