Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A u crkvi koja beše u Antiohiji behu neki proroci i učitelji, to jest: Varnava i Simeun koji se zvaše Nigar, i Lukije Kirinac, i Manail odgajeni s Irodom četvorovlasnikom, i Savle.

Dela 9:27, Dela 14:26, Rim. 16:21

2 A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.

4 Moj. 8:14, Mt. 9:38, Rim. 10:15, Gal. 1:15, Gal. 2:8, Ef. 3:7, 1 Tim. 2:7, Jev. 5:4

3 Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.

Dela 1:24

4 Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar.

Dela 4:36, Dela 15:36

5 I došavši u Salamin javiše reč Božju u zbornicama jevrejskim; a imahu i Jovana slugu.

Dela 12:25, Dela 14:1, Dela 17:2, Dela 19:22

6 A kad prođoše ostrvo tja do Pafa, nađoše nekakvog čoveka vračara, i lažnog proroka, Jevrejina, kome beše ime Varisus,

7 Koji beše s namesnikom Srđem Pavlom, čovekom razumnim. Ovaj dozvavši Varnavu i Savla zaiska da čuje reč Božju.

Dela 19:35

8 A Elima vračar (jer to znači ime njegovo) stade im se suprotiti, gledajući da odvrati namesnika od vere.

2 Moj. 7:11, 2 Tim. 3:8

9 A Savle koji se zvaše i Pavle, pun Duha Svetog pogledavši na nj

10 Reče: O napunjeni svakog lukavstva i svake pakosti, sine đavolji! Neprijatelju svake pravde! Zar ne prestaješ kvariti prave puteve Gospodnje?

Jer. 23:36, Mt. 13:38, Jn. 8:44, 1 Jn. 3:8

11 I sad eto ruke Gospodnje na te, i da budeš slep da ne vidiš sunce za neko vreme. I ujedanput napade na nj mrak i tama, i pipajući tražaše vođu.

2 Moj. 9:3, 2 Car. 6:18, Ps. 32:4

12 Tada namesnik, kad vide šta bi, verova, diveći se nauci Gospodnjoj.

13 A kad se Pavle sa svojim društvom odveze iz Pafa, dođoše u Pergu pamfilijsku; a Jovan se odvoji od njih, i vrati se u Jerusalim.

Dela 14:24, Dela 15:38

14 A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju pisidijsku, i ušavši u zbornicu u dan subotni sedoše.

Dela 14:24

15 A po čitanju zakona i proroka poslaše starešine zborničke k njima govoreći: Ljudi braćo! Ako je u vama reč utehe za narod, govorite.

Lk. 4:16, Jev. 13:22

16 A Pavle ustavši i mahnuvši rukom reče: Ljudi Izrailjci i koji se Boga bojite! Čujte.

Dela 12:17

17 Bog naroda ovog izabra oce naše, i podiže narod kad behu došljaci u zemlji misirskoj, i rukom visokom izvede ih iz nje.

2 Moj. 14:8

18 I do četrdeset godina prehrani ih u pustinji.

19 I zatrvši sedam naroda u zemlji hananskoj na kocke razdeli im zemlju njihovu.

20 I potom na četiri stotine i pedeset godina dade im sudije do Samuila proroka.

21 I od tada iskaše cara, i dade im Bog Saula, sina Kisovog, čoveka od kolena Venijaminovog, za četrdeset godina.

1 Sam. 9:15

22 I uklonivši njega podiže im Davida za cara, kome i reče svedočeći: Nađoh Davida sina Jesejevog, čoveka po srcu mom, koji će ispuniti sve volje moje.

1 Sam. 13:14, Os. 13:11

23 Od njegovog semena podiže Bog po obećanju Izrailju spasa Isusa;

2 Sam. 7:12, Ps. 132:11, Isa. 11:1, Lk. 1:32, Rim. 1:3, Rim. 11:26

24 Kad Jovan pred Njegovim dolaskom propoveda krštenje pokajanja svemu narodu Izrailjevom.

25 I kad svršivaše Jovan tečenje svoje, govoraše: Ko mislite da sam ja nisam ja; nego evo ide za mnom, kome ja nisam dostojan razrešiti remen na obući Njegovoj.

26 Ljudi braćo! Sinovi roda Avraamovog, i koji se među vama Boga boje! Vama se posla reč ovog spasenja.

27 Jer oni što žive u Jerusalimu, i knezovi njihovi, ne poznaše Ovog i glasove proročke koji se čitaju svake subote, osudivši Ga izvršiše.

Dela 13:15, 1 Kor. 2:8

28 I ne našavši nijedne krivice smrtne moliše Pilata da Ga pogubi.

29 I kad svršiše sve što je pisano za Njega, skinuše Ga s drveta i metnuše u grob.

30 A Bog vaskrse Ga iz mrtvih.

Mt. 28:6, Dela 2:24, Dela 2:32, Jev. 13:20

31 I pokaziva se mnogo dana onima što izlaziše s Njim iz Galileje u Jerusalim, koji su sad svedoci Njegovi pred narodom.

1 Kor. 15:5

32 I mi vam javljamo obećanje koje bi očevima našim da je ovo Bog ispunio nama, deci njihovoj, podignuvši Isusa;

1 Moj. 3:15, 1 Moj. 12:3, Rim. 4:13, Gal. 3:16

33 Kao što je napisano i u drugom psalmu: Ti si moj Sin, ja Te danas rodih.

Ps. 2:7, Jev. 5:5

34 A da Ga iz mrtvih vaskrse da se više ne vrati u truljenje ovako kaže: Daću vam svetinju Davidovu vernu.

35 Zato i na drugom mestu govori: Nećeš dati da Tvoj Svetac vidi truljenje.

Ps. 16:10

36 Jer David posluživši rodu svom po volji Božjoj umre, i metnuše ga kod otaca njegovih, i vide truljenje.

Dela 2:29

37 A kog Bog podiže ne vide truljenje.

38 Tako da vam je na znanje, ljudi braćo! Da se kroza Nj vama propoveda oproštenje greha.

Dan. 9:24, Zah. 13:1, Lk. 24:47, Jn. 1:29, Kol. 1:14

39 I od svega, od čega se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevom, opravdaće se u Njemu svaki koji veruje.

Isa. 53:11, 1 Kor. 6:11, Gal. 2:16, Ef. 5:26, Jev. 10:22

40 Gledajte dakle da ne dođe na vas ono što je kazano u prorocima:

Avak. 1:5

41 Vidite, nemarljivi! I čudite se, i nek vas nestane; jer ja činim delo u vaše dane, delo koje nećete verovati ako vam ko uskazuje.

Avak. 1:5

42 A kad izlažahu iz zbornice jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove reči u drugu subotu govore.

43 A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnih došljaka; a oni govoreći im svetovahu ih da ostanu u blagodati Božjoj.

Lk. 1:32, Dela 11:23, Titu 2:11, 1 Pet. 5:12

44 A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju reči Božje.

Dela 10:24

45 A kad videše Jevreji narod, napuniše se zavisti, i govorahu protivno rečima Pavlovim nasuprot govoreći i huleći.

Jer. 38:1, Dela 14:2, Dela 18:6, 1 Pet. 4:4, Juda 1:10

46 A Pavle i Varnava oslobodivši se rekoše: Vama je najpre trebalo da se govori reč Božja; ali kad je odbacujete, i sami se pokazujete da niste dostojni večnog života, evo se obrćemo k neznabošcima.

2 Moj. 32:10, 5 Moj. 32:21, Isa. 52:15, Mt. 10:6, Mt. 21:43, Mk. 7:27, Dela 3:26, Rim. 1:16, Rim. 10:19

47 Jer nam tako zapovedi Gospod: Postavih te za videlo neznabošcima, da budeš spasenje do samog kraja zemlje.

Isa. 42:6, Lk. 2:32

48 A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu reč Božju, i verovahu koliko ih beše pripravljeno za život večni.

Dela 2:47, Rim. 8:30, 2 Tim. 2:19

49 I reč se Božja raznošaše po svoj okolini.

50 Ali Jevreji podgovoriše pobožne i poštene žene i starešine gradske te podigoše gonjenje na Pavla i Varnavu, i isteraše ih iz svoje zemlje.

Mt. 5:12, Dela 7:52, 2 Tim. 3:11

51 A oni otresavši na njih prah sa svojih nogu dođoše u Ikoniju.

Lk. 9:5

52 A učenici punjahu se radosti i Duha Svetog.

Mt. 5:12, Dela 2:46, 1 Pet. 1:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I