Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A čuše i apostoli i braća koji behu u Judeji da i neznabošci primiše reč Božju.

1 Moj. 49:10, Zah. 2:11, Mal. 1:11, Mk. 16:15, Lk. 2:32, Dela 15:3

2 I kad iziđe Petar u Jerusalim, prepirahu se s njim koji behu iz obrezanja,

Lk. 15:28, Gal. 2:12

3 Govoreći: Ušao si k ljudima koji nisu obrezani, i jeo si s njima.

Dela 10:28

4 A Petar počevši kazivaše im redom govoreći:

Lk. 1:3

5 Ja bejah u gradu Jopi na molitvi, i došavši izvan sebe videh utvaru, gde silazi sud nekakav kao veliko platno na četiri roglja i spušta se s neba, i dođe do preda me.

Dela 10:9

6 Pogledavši u nj opazih i videh četvoronožna zemaljska, i zverinje i bubine i ptice nebeske.

7 A čuh glas koji mi govori: Ustani, Petre! Pokolji i pojedi.

8 A ja rekoh: Nipošto Gospode! Jer ništa pogano i nečisto nikad ne uđe u usta moja.

Jezek. 4:14

9 A glas mi odgovori drugom s neba govoreći: Šta je Bog očistio ti ne pogani.

10 A ovo bi triput; i uze se opet sve na nebo.

11 I gle, odmah tri čoveka staše pred kućom u kojoj bejah, poslani iz Ćesarije k meni.

12 A Duh mi reče da idem s njima ne premišljajući ništa. A dođoše sa mnom i ovo šest braće, i uđosmo u kuću čovekovu.

Jn. 16:13, Dela 10:23, Dela 15:7

13 I kaza nam kako vide anđela u kući svojoj koji je stao i kazao mu: Pošlji ljude u Jopu i dozovi Simona prozvanog Petra,

Dela 10:30

14 Koji će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.

Dela 10:6, Dela 10:22, Dela 16:15

15 A kad ja počeh govoriti siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku.

Dela 2:4

16 Onda se opomenuh reči Gospodnje kako govoraše: Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim.

Isa. 44:3, Joilo 2:28, Mt. 3:11, Mk. 1:8, Lk. 3:16, Jn. 1:26, Dela 1:5

17 Kad im dakle Bog dade jednak dar kao i nama koji verujemo Gospoda svog Isusa Hrista; ja ko bejah da bi mogao zabraniti Bogu?

Jov 9:12, Dan. 4:35, Mt. 20:14, Dela 10:47, Dela 15:8

18 A kad čuše ovo, umukoše, i hvaljahu Boga govoreći: Dakle i neznabošcima Bog dade pokajanje za život.

Jezek. 47:22, Rim. 10:12

19 A oni što se rasejaše od nevolje koja posta za Stefana, prođoše tja do Finikije i Kipra i Antiohije, nikom ne govoreći reč do samim Jevrejima.

Dela 8:1

20 A neki od njih behu Kiprani i Kirinci, koji ušavši u Antiohiju govorahu Grcima propovedajući jevanđelje o Gospodu Isusu.

Dela 6:1, Dela 8:5, Dela 8:35, Ef. 3:8

21 I beše ruka Božija s njima; i mnogo ih verovaše i obratiše se ka Gospodu.

Lk. 1:66, Dela 9:35

22 A dođe reč o njima do ušiju crkve koja beše u Jerusalimu; i poslaše Varnavu da ide tja do Antiohije;

Dela 9:27

23 Koji došavši i videvši blagodat Božju, obradova se, i moljaše sve da tvrdim srcem ostanu u Gospodu;

5 Moj. 10:20, Dela 13:43, 1 Kor. 15:58, 2 Kor. 7:7, Gal. 2:20, Kol. 2:6, Juda 1:3

24 Jer beše čovek blag i pun Duha Svetog i vere. I obrati se mnogi narod ka Gospodu.

Dela 2:41, Dela 2:47, Dela 5:14, Dela 9:31

25 Varnava, pak, iziđe u Tars da traži Savla; i kad ga nađe, dovede ga u Antiohiju.

Dela 9:30

26 I oni se celu godinu sastajaše onde s crkvom, i učiše mnogi narod; i najpre u Antiohiji nazvaše učenike hrišćanima.

Dela 14:28, Dela 15:17

27 A u te dane siđoše iz Jerusalima proroci u Antiohiju.

Dela 2:17, 1 Kor. 12:28, Ef. 4:11

28 I ustavši jedan od njih, po imenu Agav, objavi glad veliku koja htede biti po vasionom svetu; koji i bi za Klaudija ćesara.

Dela 21:10

29 A od učenika odredi svaki koliko koji mogaše da pošalju u pomoć braći koja življahu u Judeji.

Dela 6:1, Rim. 15:26, 1 Kor. 16:1, 2 Kor. 9:1, Gal. 2:10, 1 Pet. 4:11

30 Koje i učiniše poslavši starešinama preko ruke Varnavine i Savlove.

1 Pet. 5:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I